Federley: Britternas röst behövs mot klimathot

DEBATT. Mycket tyder på att ett brittiskt utträde ur EU skulle få betydande negativa konsekvenser för Storbritanniens ekonomi. Dessutom skulle en stark röst för en politik som både vill motverka klimatförändringar och samtidigt skapa jobb och tillväxt i EU gå förlorad, menar Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C).

Av: Fredrick Federley
Europaparlamentariker (C) och författare till rapporten "Cameron på irrvägar – fem felslut i Brexitdebatten"

Tongångarna inför den brittiska folkomröstningen om landets EU-medlemskap blir allt högre, och kampanjerna intensifieras. Det blir också allt tydligare vilka negativa konsekvenser ett brittiskt utträde skulle innebära. Nyligen släppte den brittiska finansministern en rapport om ett eventuellt Brexits ekonomiska effekter. Rapporten visar på förödande konsekvenser för Storbritanniens ekonomi, där de ekonomiskt svagaste hushållen drabbas hårdast.

Dyrt att lämna

Kostnaden för det genomsnittliga brittiska hushållet om Storbritannien lämnar landar, enligt rapporten, på uppemot 50 000 kronor. Det skulle kosta nationalinkomsten 6 % till 2030 relativt ett scenario där britterna stannar. Storbritannien är ett exportberoende land, och majoriteten av exporten går till EU. Det är svårt att fastställa exakta siffror, men klart är att ett utträde ur EU skulle vara djupt skadligt för den brittiska ekonomin.

Även från en svensk horisont skulle ett Brexit vara negativt. Sverige och Storbritannien har i mångt och mycket en liknande syn på EU-samarbetet. När en del medlemsstater drivit på för att lösningen alltid är mer överstatlighet har Sverige och Storbritannien varit goda allierade för en mer balanserad debatt. Storbritannien har varit pådrivande för ökad frihandel och ekonomisk öppenhet och om Storbritannien lämnar skulle EU riskera att flytta i en mer ekonomiskt protektionistisk riktning.

Svagare EU utan Storbritannien

Centerpartiets EU-politik går ut på att fokusera på frågor som kräver nationsövergripande lösningar. Den mest centrala frågan är klimathotet, och även här är Storbritannien en ovärderlig vän. Det råder långt ifrån konsensus inom EU kring viljan att ha en progressiv och framåtsyftande klimatpolitik. Ett brittiskt utträde innebär att en av de starkaste rösterna för en politik där vi kan stoppa klimatförändringarna och samtidigt skapa jobb och tillväxt i EU skulle gå förlorad.

EU som projekt står inte och faller med ett lands medlemskap. Det finns ett EU utan Storbritannien, men det är ett svagare EU med negativa konsekvenser för såväl Storbritannien som de kvarvarande medlemsstaterna, inklusive Sverige. De senaste opinionsmätningarna visar på i stort sett dött lopp mellan ja- och nejsidan. Utfallet lär därför bli jämt mellan den positiva och negativa sidan, men sannerligen inte konsekvenserna.

Forrige artikel "Artskyddsförordningen riskerar tillväxt inom bioekonomi" Næste artikel Älvräddarna: Älvräddarna: "Inrätta fond för avveckling av kraftverk"