Färöarna ser fiskemöjligheter med Brexit

FISKEAVTAL. När Storbritannien lämnar EU ser Färöarna möjligheter att förbättra sina fiskeavtal.

Av: Andreas Krog

Inget ont som inte för något gott med sig. När många andra länder ser Storbritanniens utträde ur EU som något beklagligt ser Färöarna Brexit som en möjlighet till ett nytt och bättre samarbete med ett självständigt Storbritannien. Det gäller bland annat de brittiska fiskekvoterna.

– Brexit kommer inte utan möjligheter för oss. Vi kan förmodligen få bättre avtal med Storbritannien än det vi har med EU i dag, säger Färöarnas fiskeminister Høgni Hoydal och fortsätter:

Login