EU vill ha inspel till nya biologiska mångfaldsmål

HEMLÄXA. I slutet av året ska EU-kommissionen lägga fram en förordning som ska ge unionen ett mål om att återställa skadade naturmiljöer. Nu öppnar kommissionen för inspel i arbetet, samtidigt som man vill lära sig av tidigare misstag.

Samtidigt som det fortsatta arbetet inom EU-institutionerna pågår med att ta fram detaljregelverken för bland annat vad som ska anses vara ett strikt naturskydd, så vill EU-kommissionen få ytterligare inspel i processen med att fastställa nya biologiska mångfaldsmål för unionen.

Ministrarna har förvisso redan givit ett grönt ljus till planen på att 30 procent av unionens hav och land ska skyddas till år 2030, samtidigt som 10 procent ska vara strikt skyddat. Men EU-kommissionen har också fått klartecken för att lägga fram ett mål för att återställa skadade ekosystem och vill nu ha inspel i den processen.

Login