EU-medborgare vill väcka åtal mot unionens klimatpolitik

KORTNYTT. EU-samarbetets otillräckliga klimatpolitik innebär en direkt fara, menar flera medborgare. De vill nu tvinga fram en höjning av ambitionen i EU-domstolen.

Målsägandena kommer från flera delar av unionen. Bland annat återfinns en svensk representant från den samiska ungdomsorganisationen Saminourra.

– Om vi förlorar renarna kommer samekulturen att gå förlorad. Många av den samiska ungdomarna vill bo kvar hos sina familjer och bli renskötare, men de kan inte se en möjlighet till det i framtiden på grund av hotet från klimatförändringarna. Detta måste åtgärdas så fort som möjligt, för vår generations och nästa generationers säkerhet, säger Sanna Vannar, ordförande i Saminourra, i ett uttalande.

– De familjer som går samman i det här målet hänvisar till att det bristande EU-arbetet leder till fara för dem, antingen med avseende på hälsa eller på de deras ekonomiska situation utifrån hur klimatförändringarna kommer att påverka deras levebröd, säger Adam Leckius vid Push Sverige, som är en av organisationerna i samarbetet Climate Action Network som assisterar de målsägande i arbetet.

People's Climate Case sticker ut i internationellt sammanhang, då det riktar sig mot unionens gemensamma politik. I de andra nära tusen fallen som tagits upp så har det istället främst varit nationell politik som varit i fokus.
– Parisavtalet förpliktigar EU till att ha en politik som är i linje med målsättningen, men de har de inte, säger Adam Leckius till Altinget och fortsätter:

– Nu riktar vi oss mot den så kallade ”ledaren i klimatpolitiken”.

Bland de andra mest kända rättsfallen återfinns det i Norge, där miljöorganisationer vände sig mot regeringens ambition att öppna upp för mer oljeexploatering i Nordsjön. Det fallet förlorades, däremot Urgenda-fallet i Nederländerna nämns som en stor vinst, då medborgare vann mot regeringen för att de hade en för svag klimatpolitik.

Det fallet har dock överklagats av regeringen. Den första förhandlingen kommer att ske på måndag den 28 maj.

Rättelse: Artikeln har uppdaterats för att korrigera felaktig information, efter att fallet presenterats i sin helhet.

Forrige artikel Ministrar håller inte löften om energiinvesteringar Ministrar håller inte löften om energiinvesteringar Næste artikel Upplagt för strid om framtida producentansvar Upplagt för strid om framtida producentansvar
Gotland förlorade strid om att få EU:s nya omställningsstöd

Gotland förlorade strid om att få EU:s nya omställningsstöd

INDUSTRI. Regeringen tog under torsdagen ställning till hur de vill se att EU:s nya fond för en rättvis klimatomställning används i Sverige. Övre Norrland och stålindustrin var utpekade av EU-kommissionen. Men andra kandidater ansåg sig också berättigade.