EU-kommissionen drar åt flera skruvar i luftkvalitetsförslag

Tajtare gränsvärden, fler krav på medlemsländerna och även större möjligheter för medborgare att pressa på beslutsfattare. Det är några av buden i EU-kommissionens förslag till skärpta luftkvalitetsregler.  

Hornsgatan i Stockholm har varit en av de platser där åtgärder behövts vidtas för att minska luftföroreningarna. <br>
Hornsgatan i Stockholm har varit en av de platser där åtgärder behövts vidtas för att minska luftföroreningarna.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Jacob Hederos

EU:s medlemsländer har länge haltat i arbetet med att leva upp till sina luftkvalitetsregler. Nu görs ytterligare ett ryck i frågan, genom att ribban höjs på flera smäpp i EU-kommissionens senaste förslag.

Gränsvärdena som föreslås för bland annat småpartiklar och kvävedioxid kommer förvisso inte leda fram till WHO:s rekommendationer i det första taget, men stegvis ska ribban höjas, med sikte på att hela unionen når rekommendationerna vid år 2050.