EU-chocken: USA och Kina gör större klimatinsatser

KLIMAT. USA och Kina lägger en större andel av sin ekonomi på att bekämpa klimatförändringarna, enligt Europeiska investeringsbanken. Nu ökar pressen på EU:s energiministrar som ska träffas i Bryssel nästa vecka.

De finansiella insatserna på hemmaplan är för små för att EU ska kunna nå Parisöverenskommelsens målsättningar, enligt Europeiska investeringsbankens senaste investeringsrapport.

”En kollosal insats krävs” för att unionen ska nå netto-noll utsläpp vid mitten av århundradet, skriver EIB, som gör bedömningen att de ekonomiska insatserna behöver öka med en tredjedel för att ligga i linje med målsättningen om netto-nollutsläpp år 2050.

Jämfört med de två andra största utsläpparna, Kina och USA, tappar Europa också farten i omställningsarbetet. Under de senaste två åren har insatserna minskat i unionen. EU lägger numera 1,1 procent av sin BNP på att bekämpa klimatförändringarna, jämfört med 1,3 procent i USA och 3,3 procent i Kina.

Login