"Ett föregångsland bedriver effektiv klimatpolitik"

REPLIK. Att föra en effektiv klimatpolitik är vad som gör skillnad på riktigt – inte ogrundade antaganden och klimatångestterapi, skriver Ellen Gustafsson, författare till Timbros rapport "Effektiv klimatpolitik?".

Av: Ellen Gustafsson,
rapportförfattare, Timbro

I rapporten Effektiv klimatpolitik? (Timbro) granskar vi partiernas klimatpolitik ur ett effektivitetsperspektiv. Klimatet kan inte vänta på dyra symbolfrågor, utan behöver åtgärder som snabbt minskar utsläppen. Att bara mäta utgifter – som regeringen gör – innebär tvärtom att dyra åtgärder gynnas på bekostnad av politik som kan göra skillnad på riktigt.

Överens om en sak 

Tre företrädare för Fores klimatpolitiska program skriver på Altinget (28/8) att »ansatsen är sund« i vår rapport. Det är glädjande att vi kan hitta en grundläggande samsyn kring att effektivitet ska vara grunden för klimatpolitiken.

Men samtidigt skriver de att Timbro tycker det vore bäst för klimatet att inte göra ett skvatt. Förhoppningsvis är det inte vad Fores tycker är den sunda ansatsen, och hade de läst rapporten mer noga hade de nog sett att det inte heller är rapportens slutsats.

Utöver detta tar Fores upp tre synpunkter om klimatet:

För det första att miljöpolitiken inte behöver belasta statsbudgeten. Det är förstås helt sant, och det har Timbro skrivit om tidigare. Det finns förstås också andra politiska frågor att diskutera. Men den här rapporten handlar om effektivitet i klimatsatsningar, och inte om miljöskadliga subventioner.

För det andra nämner Fores att det finns skäl att tro att vissa satsningar har mer långsiktigt positiva effekter. Det tror vi också kan stämma, och tar till exempel inte med satsningar på forskning i vår rapport. Men man ska vara försiktig med hur mycket man låter sin klimatpolitik styras av antaganden man inte kan belägga. I värsta fall låter man gissningar och glädjekalkyler stå i vägen för bättre resultat för klimatet.

För det tredje tar Fores upp vikten av Sverige som föregångsland. Det är en fråga vi också lyfter i rapporten, och konstaterar att det viktiga borde vara hur man är ett föregångsland. Det är helt sant att Sverige gör skillnad i internationella samarbeten – vilket vi lyfter som ett av de viktiga områdena för klimatpolitiken. Men på vilket sätt vill Sverige vara ett föredöme i övrigt? Om vi är ett föredöme genom att inspirera andra till Klimatkliv, supermiljöbilspremier eller klimatångestterapi, då är klimatet illa ute.

Ett föregångsland bör präglas av en effektiv klimatpolitik, där stora globala utsläppsminskningar sker till en låg samhällsekonomisk kostnad. Det är sannolikt också ett bättre sätt att få fler länder att följa Sveriges exempel.

Forrige artikel "Effektiv klimatpolitik kan inte mätas per budgetkrona" Næste artikel "Svenska klimatresultat ger ingen trovärdighet"
Statschefer överens om bud för klimatandel i EU-budgeten

Statschefer överens om bud för klimatandel i EU-budgeten

MFF. Medlemsländerna är eniga om att följa kommissionens förslag och vika 25 procent av EU:s långtidsbudget åt klimatåtgärder. Men kvar står frågan om summan är definitiv.
– Vi kommer att fortsätta att driva på för att det här ska ses som ett golv, inte ett tak, säger statsminister Stefan Löfven (S).