Energimyndigheten vill veta mer om vindkraftsljud

Två nya forskningsprojekt om vindkraft har fått pengar från Energimyndigheten. Båda rör den omdiskuterade problematiken kring hur människor upplever ljudet från vindkraftverken. Det är ett projekt vid Uppsala universitet som har fått anslag och ett projekt vid Sveriges tekniska forskningsinstitut, totalt delar de båda tvååriga projekten på sex miljoner kronor.

– Det blir ett viktigt verktyg för de som planerar och projekterar ny vindkraft. På så sätt kan också störningar minimeras, säger Lars Andersson, enhetschef på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

 

Login