Energimyndigheten: Inget nytt stöd till havsbaserad vindkraft

ENERGI. Det vore inte samhällsekonomiskt klokt att skapa ett särskilt stöd för havsbaserad vindkraft, enligt Energimyndigheten. Därmed kan ett av regeringens energipolitiska löften komma att gå i graven.

Att skapa ett stöd för havsbaserad vindkraft, utöver elcertifikatsystemet, är ett av löftena i regeringsöverenskommelsen. Men det vore inte klokt att genomföra löftet så länge elcertifikatsystemet finns, enligt Energimyndigheten som uppdrag av regeringen gjort en samhällsekonomisk analys av att införa ett särskilt stöd för vindkraft till havs.

– Det huvud­sakliga skälet är att nyttan med havsbaserad vindkraft inte är större än utbyggnaden av förnybar el som sker genom elcertifikatsystemet, som är teknik­neutralt. Det finns bland annat potential på 90 terawattimmar landbaserad vindkraft som bedöms ha en lägre kostnad än havsbaserad vindkraft, säger Martin Johansson, projektledare för uppdraget vid Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Energimyndigheten har redan tidigare, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett förslag på hur ett stöd till havsbaserad vindkraft kunde konstrueras. Det förslaget fick mycket hård kritik från tunga remissinstanser.

Login