Energimyndigheten har nått sin gräns

BUDGET. Energimyndigheten har dragit ner på personal de senaste två åren, men nu är gränsen nådd, enligt generaldirektör Erik Brandsma. Regeringen måste prioritera bland uppdragen eller ge myndigheten ökade anslag.

– Vi har det ganska bra. Vi behöver inte mer pengar, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma till Altinget och fortsätter:

– Men får vi inte mer pengar krävs att man prioriterar om ifall vi får nya uppdrag. Då måste man stryka andra saker som vi gör.

För trots att energifrågorna har gått från heta till brännheta de senaste åren, så har Energimyndigheten tvingats minska på personalen. Under perioden januari 2014 till december 2015 har antal årsarbetskrafter minskats från 366 till 328 stycken.

Login