Energimålsmissar smolkar klimatmålsarbete

KLIMAT. Samtidigt som trycket ökar på att höja EU:s globala utsläppsåtagande i FN:s klimatarbete presenteras nedslående data över insatserna för att nå de egna 2020-målen.

I veckan presenterades data på att den förnybara energiförbrukningen nådde 18 procent, enligt den senaste sammanställningen baserat på 2018 års data. Ett trendbrott skedde också samma år: Vindenergin tog över stafettpinnen från vattenkraften som den främsta förnybara elproduktionsformen i unionen.

Men fortsätter nuvarande trend nås inte det samlade 20-procentsmålet, även om flera länder redan överpresterat.

– EU-ledare måste fixa detta och översätta sina klimatåtaganden till konkret politik som ytterligare leder investeringar bort från fossila bränslen till ett 100 procent förnybart energisystem, kommenterade Veerle Dossche vid CAN Europe.

Login

 • Rapportera

  Kjell Andersson

  Rättelse: bioenergin fortfarande den största förnybara energikällan i EU

  I artikeln står det att vindkraft passerat vattenkraft som den främsta förnybara energikällan i EU. Det är inte sant. Bioenergi står för ungefär 60 procent av den förnybara energin i EU. Särklassigt mest. Men vindkraften har passerat vattenkraft när det gäller elproduktion - vilket är en helt annan sak än energiproduktion (som ju inkluderar också värme, transporter, industriprocesser). Många gör detta misstag - att bland ihop energi och el.

 • Rapportera

  Jacob Hederos

  Tack för uppmärksammandet.

  Korrigerar direkt.