Debatt

"Energiföretagen måste börja se saker som de är"

SLUTREPLIK. Energiföretagens medlemmar åtnjuter skattebefrielse för egenkonsumtion av el som används i produktionsanläggningar. Det rimmar illa att de samtidigt kräver att fastighetsägare inte ska få göra det, skriver Fastighetsägarna Sverige.

Vi anser att energieffektivisering fortsatt ska vara ett nationellt mål, därför står vi fast vid att svenska styrmedel bör utformas så att de ökar incitamenten för det, skriver debattören.
Vi anser att energieffektivisering fortsatt ska vara ett nationellt mål, därför står vi fast vid att svenska styrmedel bör utformas så att de ökar incitamenten för det, skriver debattören. Foto: Simon Rehnström/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Anders Holmestig
Vd, Fastighetsägarna Sverige
Rikard Silverfur
Chef Utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige


Det är välkommet att vi är eniga med Energiföretagen om att incitament måste till för energieffektivisering av byggnader och att tidigare renoveringsstöd inte bör upprepas.

Läs också

Energiföretagen måste dock sluta blunda för att regelverk och nationella mål ser ut som de gör. Att minska den utifrån tillförda energin är energieffektivisering. Det mått som används i ”Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan” är energiåtgång per kvadratmeter och år. Med energiåtgång menas tillförd energi utifrån. Samma sak signaleras i byggreglerna, vilket regeringen befäste så sent som sommaren 2019. Ska energieffektiviseringen få fart behöver vi komma vidare och lämna fruktlös begreppsdiskussion bakom oss.

Behöver analyseras av andra

Energiföretagen försvarar sina medlemmars taxeförändringar. Denna förändring må vara motiverad från fjärrvärme- och elbolagens perspektiv, men den innebär samtidigt att incitamenten för energieffektivisering hos dem som ska utföra den successivt minskar.

Ska energieffektiviseringen få fart behöver vi komma vidare och lämna fruktlös begreppsdiskussion bakom oss.

Fastighetsägarna Sverige

Med höga fasta kostnader blir de ekonomiska vinsterna av att minska energianvändningen mindre. Detta gäller oavsett om energieffektiviseringen är installation av solceller eller värmepump eller en renovering som minskar fastighetens energibehov. Konsekvenserna av de egenbeslutade taxeändringarna behöver analyseras av någon annan än Energiföretagen.

Norges tvång

Energiföretagen nämner Färdplanen för fossilfri uppvärmning, som vi är glada över att medverka i. Förutom att fasa ut det fossila innehållet ska leverantörerna erbjuda affärsmodeller som tydligt bidrar till att ytterligare öka takten i omställningen. Vi efterlyser detta.

Energiföretagen menar att gränsen på 255 kilowatt är motiverad av administrativa skäl. Det är inte det verkliga skälet. Som av en händelse är det exakt samma gräns som Norge krävde att Sverige införde i 2015 års gemensamma elcertifikatavtal. Ett osannolikt sammanträffande. Exakt samma gräns bedömdes alltså vara lämplig för ett administrativt undantag gentemot EU. Sveriges unikt låga gräns på 255 kilowatt är inte alls, som Energiföretagen menar, motiverad av administrativa skäl. Det är Norge som har tvingat oss till den.

Detta var dock innan det nya Förnybarhetsdirektivet kom på plats år 2018. En nyligen genomförd granskning visar att Sverige har hårdast storleksbegränsning och att EU både tillåter och uppmuntrar skattebefrielse för egenkonsumerad förnybar energi. Vi anser det inte mer än rätt att Sverige gör som övriga Europa.

"Rimmar illa"

Energiföretagen nämner konkurrens. I sammanhanget bör påpekas att Energiföretagens medlemmar åtnjuter skattebefrielse för egenkonsumtion av el som används internt i produktionsanläggningar. Det rimmar illa att samtidigt som de själva skattefritt får använda egenproducerad el kräva att fastighetsägare inte ska få göra det.

Eftersom vi anser att energieffektivisering fortsatt ska vara ett nationellt mål står vi fast vid att svenska styrmedel bör utformas så att de effektivt ökar incitamenten för energieffektivisering av byggnader.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

Replik: Energirenovera gärna – men ge rätt incitament att energieffektivisera

Sverige måste införa långsiktigt hållbara styrmedel för energieffektivisering. Men vi menar att dessa måste utformas på marknadsmässiga grunder och med fokus på effektutmaningarna i energisystemet, skriver Erik Thornström, Energiföretagen Sverige.

Fastighetsägarna: Renoveringsvåg rätt väg för en svensk omstart

En svensk omstart behöver en politik som samspelar med EU:s Gröna giv så att renoveringsvågen blir verklighet. Rätt utformade regelverk skapar incitament för marknaden att energieffektivisera, skriver Fastighetsägarna Sverige.E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget