"Energibranschen – var är kraften i jämställdhetsarbetet?"

DEBATT. Endast 46 procent av seminarierna inom energi i Almedalen har fått Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning. Det är ett tydligt tecken på hur förändringstakten i energibranschens jämställdhetsarbete har stannat av, skriver Viktoria Raft, Anna-Carin Windahl och Helena Olssén och föreslår ett handslag mellan politiken och branschen om att sätta tydliga tidssatta mål.

Viktoria Raft, styrelseledamot Kraftkvinnorna
Anna-Carin Windahl, vice ordförande Kraftkvinnorna
Helena Olssén, styrelseledamot Kraftkvinnorna

Givet generationsväxlingar, teknikskiften och behovet av nya affärsmodeller är energibranschen i skriande behov av ny kompetens. I en sådan situation kan inte kompetensförsörjningen lösas genom rekrytering endast bland 50 procent av befolkningen. Kraftkvinnorna startades år 2015 för att arbeta med just denna fråga – att attrahera fler kvinnor till branschen genom ökad synlighet för de kvinnor som
faktiskt redan finns i den, och att förmå branschen att växla upp takten i jämställdhetsarbetet.

Ingen prioriterad fråga

För ökad framdrift är helt nödvändig. Energimyndighetens Energiindikatorer år 2015 visade att endast 22 av 163 granskade energibolag hade minst 40 procent kvinnor bland sina anställda. En femtedel av bolagen hade en kvinnlig vd och på styrelsenivå var 27 procent av alla ordinarie ledamöter kvinnor. Siffrorna är exakt desamma i årets upplaga av Energiindikatorer. Detta trots att många bolag engagerat sig i olika jämställdhetsinitiativ, intygar att kvinnliga förebilder behövs och kommunicerar att frågan är viktig. Viktig, men uppenbarligen inte prioriterad.

Nedslående inför Almedalen

För att provtrycka branschens förmåga att omsätta retorik till praktik, har Kraftkvinnorna i år granskat jämställdheten i energibranschens Almedalsseminarier. Vi är förvånade över det nedslående resultatet. Inte ens hälften av seminarierna på temat energi arrangeras med paneler med minst 40 procent kvinnliga medverkande. Sju seminarier arrangeras med 100 procent manliga deltagare.

Detta lackmustest illustrerar väl hur det faktiskt ser ut i vår bransch – en i övrigt spännande och framåtlutad bransch som arbetar med verklig samhällsnytta. Det är hög tid att branschens aktörer, i synnerhet ledningsgrupper och beslutsfattare, prioriterar och arbetar strategiskt med frågan. Kraftkvinnorna har medverkat vid ett flertal möten med både branschföreträdare och miljö- och energidepartementet, där vi haft intressanta diskussioner och presenterat konkreta förslag på vad som kan göras för att uppnå ökad jämställdhet.

Vi föreslår ett handslag

För att göra verklighet av dessa föreslår vi ett handslag mellan politiken och branschen – en överenskommelse som omfattar tydliga riktlinjer och tidsatta mål för jämställdhet som företagen kan arbeta efter. Utan mål vet inte politiken vilka styrmedel och incitament som behövs, och utan sådana tappar företagen styrkraft mot förändring. Kraftkvinnorna föreslår vidare att den nya Jämställdhetsmyndigheten och Energimyndigheten får i uppdrag att gemensamt utvärdera resultaten av handlaget på regelbunden basis.

Det här arbetet är viktigt inte bara för Sverige utan för hela Europa, som ligger hopplöst efter oss vad gäller jämställdhet. Sverige har ju gått med i jämställdhetsarbetet inom C3E, det globala jämställdhetsinitiativet inom energi. Om vi verkligen menar allvar med den satsningen bör vi rikta lampan inåt först för att sedan kunna vägleda och inspirera andra.

Räknar med bättring 2019

Takten i jämställdhetsarbetet måste öka, och eftersom alla tycks vara överens om att nyttan av mångfald är stor är det faktiskt lite svårt att förstå vad vi väntar på? Drivkraften för förändring måste komma från företagen själva. Kraftkvinnorna har för avsikt att även nästa år jämställdhetsgranska energisektorn i Almedalen. Då förutsätter vi att branschen tagit ett rejält kliv och visar att jämställdhet inte är ett nice to have, utan ett affärskritiskt need to have.

Forrige artikel Debatt: Debatt: "Etanolen behöver en nystart" Næste artikel "M svarslösa om ett av partiets viktigaste klimatförslag"
  • Rapportera

    Hans Lönn · Civilingenjör

    Kvinnor i all ära!

    Visst ser det fint ut med att gå ut och slå ett slag för jämställdhetsarbetet i energibranschen! Men jag garanterar att det inte skulle bli ett dugg bättre om flera kvinnor plockades med. Jag har hur många exempel som helst på kvinnor som nu i decennier har hindrat utvecklingen genom att sitta och tramsa med männen! Men tyvärr får jag visst inte nämna deras namn? Felet ligger hos alla förståsigpåare som inte vill släppa fram ett paradigmskifte som ståt för dörren sedan 70-talets början! Jag kunde i "vanlig" ordning lägga ur en massa artiklar från min hemsida! Det finns ett 100-tal om energieffektivisering som visar hur illa ställt det är! Jag nöjer mig med en artikel som representant för alla bakåtsträvare! Den är ifrån 2008 och gäller CTH! Läget är totalt status quo!
    http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20080906164928&kategori=-1&sok=Ur+led+%E4r+tiden&val=1&sprak=1

Statschefer överens om bud för klimatandel i EU-budgeten

Statschefer överens om bud för klimatandel i EU-budgeten

MFF. Medlemsländerna är eniga om att följa kommissionens förslag och vika 25 procent av EU:s långtidsbudget åt klimatåtgärder. Men kvar står frågan om summan är definitiv.
– Vi kommer att fortsätta att driva på för att det här ska ses som ett golv, inte ett tak, säger statsminister Stefan Löfven (S).