Energibranschen trycker på för sänkt elskatt i datorhallar

SKATTEKRAV. Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme saknar förslag om sänkt energiskatt för datorhallar i regeringens promemoria om punktskattefrågor inför höstens budgetproposition. De vill att skatten ska vara 0,5 öre per kilowattimme, som för tillverkningsindustrin.

Danmark och Finland har sänkt elskatten för datorhallar, påpekar de i sitt remissvar på promemorian, och varnar för att Sverige då ter sig mindre lockande för de företag som söker bra lokalisering för stora datacenter. En sänkning av skatten för datacenter brådskar, skriver de.

Spillvärmen från datorhallar kan tas till vara för fjärrvärme.

Login