"Elcykelpremien var politiskt ogenomtänkt"

KOMMENTAR. Naturvårdsverket kan inte rå för att slutsatserna i utvärderingen av elcykelpremien är förutsägbara. Men det hade varit intressant med ett resonemang kring det faktum att premien var politiskt ogenomtänkt.

Den som köpte elcykel med hjälp av det statliga stödet har högre utbildning, högre inkomst och bättre hälsa än befolkningen i genomsnitt. Fler bor i söder än i norr. Premien har troligen bidragit till minskade utsläpp av växthusgaser. Det är huvuddragen i Naturvårdsverkets utvärdering av regeringens budgetsatsning på en rejält tilltagen premie till köp av elcyklar.

Detta är inga slutsatser som får någons världsbild att rämna och det är naturligtvis inget som Naturvårdsverket ska lastas för. Ibland är verkligheten precis sådan som vi tror.

Stödet en budgetöverraskning

Men de mer angelägna resonemangen kring elfordonspremien ryms inte i utvärderingen och är kanske inte heller en uppgift för en myndighet, utan en fråga om klädsam självrannsakan för regeringen och politikerna.

Elcykelpremien (som den hette från början) ramlade ner som en överraskning när regeringen presenterade sin budgetproposition hösten år 2017. Helt plötsligt fanns ett anslag på 350 miljoner kronor till elcyklar och elmopeder. 350 miljoner kronor är mycket pengar även i en statsbudget, regeringar ordnar stolt presskonferenser för så kallade satsningar som omfattar mindre än tiondelen av den summan.

Det är höljt i förhandlingsdunkel vad Miljöpartiet gick med på för att plötsligt få 350 miljoner på ett bräde, men framför allt så fanns inget genomtänkt underlag om vem, hur och varför? Bara en kommentar om att cykling ger minskade utsläpp, är bra för hälsan och ger minskad trängsel i städerna. "För att fler privatpersoner ska få tillgång till elcykel, elmoped m.m. och använda dessa i pendling till arbete eller fritidsresor föreslår regeringen en premie." skrev regeringen i budgetpropositionen.

Hätsk debatt

Debatten kring elcykelpremien har rasat, en debatt där försvararna har lyft varje exempel på en glad elcyklist som en seger och ett argument för att beslutet var rätt och riktigt. Men tänk vad en utredning om en elfordonspremie, åtminstone en liten departementspromemoria om för- och nackdelar, risker och möjligheter, hade kunnat åstadkomma.

Kanske hade det gått att parera att så stor andel av stödet hamnade hos välutbildade, friska personer med bra lön. Det vill säga personer som hade haft råd att köpa en elcykel i alla fall. Eller kanske hade analysen landat i att stödet ändå har en viktig funktion, trots de fördelningspolitiska bristerna. Man hade också kunnat analysera de tveksamheter som finns med att plötsligt ösa många miljoner över en liten marknad.

Kanske hade man till och med landat i att en elfordonspremie inte är väl använda statliga budgetmedel, utan att det vore effektivare klimatpolitik att använda dem på annat sätt.

Fundera mer nästa gång

Nästa gång det blir 350 miljoner kronor över i statsbudgeten bör regeringen nog fundera lite längre på hur de bäst kan användas. Annars får man räkna med att alla inte jublar, trots att staten delar ut pengar.

Forrige artikel Har Centern för bråttom med äganderätten? Har Centern för bråttom med äganderätten? Næste artikel Hur bra är miljöbudgeten egentligen? Hur bra är miljöbudgeten egentligen?
 • Rapportera

  Ulf Kamne

  Vad är bättre?

  Intressant artikel. Efter en massa kritik om att elcykelpremien inte ger någon effekt har vi sett flera rapporter som visar att jo, det hade den. Då skruvas kritiken om och riktar in sig på en luddigare "politiskt ogenomtänkt". Kanske det men det återstår för skribenten att beskriva vad som vore en bättre användning. Hade också varit klädsamt med en beskrivning av hur genomtänkta alla andra politiska satsningar är och om denna på något tydligt sätt skiljer ut sig.
  Personligen hade jag också uppskattat några ord om hur kritiken från början var en del av valrörelsekampanjande från främst M och KD med syfte att flytta fokus i klimatfrågan.

 • Rapportera

  Johanna Alskog

  Hej Ulf

  Ledsen om min text inte är tydlig nog, men du missar min poäng. Jag har ingen åsikt om själva cykelpremien, även om du uppfattar det så. Det jag menar med politiskt ogenomtänkt är att stödet exempelvis aldrig var något vallöfte, och kunde inte på så sätt diskuteras, det gjordes inte heller någon utredning om lämplig utformning av stödet när det dök upp i budgetpropen, utan man beslutade direkt om en förordning.
  Att det i efterhand kommer rapporter som visar att ett stöd har viss effekt är ett klent försvar för ett magert förberedelsearbete för ett stöd som omfattar hundratals miljoner kronor, enligt min uppfattning.

 • Rapportera

  Ulf Kamne

  Tack för svar

  Hej och tack för svar. Jag tror inte jag missade poängen i din artikel, tyckte bara den var bara lite klen.