EIB:s och Riksbankens beslut spås få ringar på vattnet

FOSSILT. När finansmarknadsaktörerna stänger dörrarna för fossiltunga bolag och regioner anses det samtidigt öppna för att fler aktörer ska ta liknande beslut. Hittills har dock trenden varit nedslående.

Allt fler finansiella aktörer ser numera över sina tillgångar och investeringar ur ett klimat- och miljöperspektiv, som en del i arbetet till följd av Parisavtalet. Men få har hittills förändrat sina investeringsbeslut i praktiken.

Europeiska investeringsbankens besked att helt stänga dörren till fortsatta fossila investeringar har dock gett avtryck i branschen. Frågan är om fler multilaterala låneinstitut nu vågar fatta motsvarande beslut?

Enligt Anna Roggenbuck hos organisationen Bankwatch blir det svårt för utvecklingsbanker, som Världsbanken, att inte följa efter.

Login