EI ska granska om Gotlands elnät är fullt

EL. Det är totalstopp för utbyggnaden av förnybar energi på Gotland – elnätet klarar inte mer, enligt Gotlands elnät AB. Nu ska Energimarknadsinspektionen granska beslutet.

När Gotlands elnät AB nu sätter stopp för nya produktionsanläggningar att ansluta sig till öns elnät så gäller det såväl stora sol- och vindanläggningar som privatpersoner med solceller på villataket. Ingen mer elproducent kommer att anslutas till ön elnät från och med november månad. Nätbolagets beslut är exceptionellt, enligt Roger Husblad, expert på Energimarknadsinspektionen.

– Jag känner bara till Gotland. I normalfallet kan man lösa motsvarande situationer genom att använda regionnätet eller stamnätet, säger han till Altinget.

Men Gotland är inget normalfall, utan Gotland är en ö. Den svaga länken är kabeln mellan Gotland och fastlandet. Ökas elproduktionen som ansluts till öns elnät ytterligare, ökar även risken för fel på kabeln, vilket kan orsaka totalavbrott på hela Gotland.

– I dagsläget har vi i genomsnitt ett halvt totalavbrott per år. Men den risken ökar snabbt om vi ökar anslutningarna på nätet, säger Jan Karlsson, vd för Gotlands elnät, till Altinget.

Svenska kraftnät: Kabeln för dyr

I slutet av maj i år meddelade Svenska kraftnät att det inte blir någon ny kabel mellan ön och fastlandet. En ny förbindelse skulle skapa förutsättningar för nya vindkraftsetableringar, konstaterade affärsverket i sitt beslut, men en kabel är såpass dyr (cirka två miljarder kronor) att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt.

Jan Karlsson förstår att Svenska kraftnät gör just en samhällsekonomisk kalkyl, men menar att det inte är enda sättet att räkna på.

– Det handlar också om man vill att Gotland ska tillhöra Sverige, säger han.

Även Svenska kraftnät berör detta och skriver att:

"Gotlands avskilda geografiska placering gör att staten inom andra sektorer har behandlat infrastruktursatsningar till Gotland på andra villkor än i övriga landet. Av det skälet skulle det kunna anses finnas ett statligt ansvar för att skapa förutsättningar att utnyttja de goda vindlägena på Gotland och därmed verka för ett livskraftigt företagsklimat även inom detta område." Men man konstaterar samtidigt att den faktiska samhällsekonomiska nyttan av detta ligger utanför Svenska kraftnäts möjlighet att avgöra.

EI ska granska beslutet

Energimarknadsinspektionen har inlett en granskning av Gotlands elnäts beslut. Det är något som Jan Karlsson säger att han välkomnar. Enligt Roger Husblad på Energimarknadsinspektionen handlar granskningen om två delar: Hur man har beräknat att kapacitetsgränsen är nådd, det vill säga om det är en riktig bedömning, samt hur man praktiskt genomför stoppet.

Bolaget ETC El har överklagat Gotlands elnäts stoppbeslut. Men enligt Roger Husblad är det hela en tillsyn som Energimarknadsinspektionen ändå hade genomfört, även utan någon överklagande part.

Villaägare bör söka statligt stöd

På Länsstyrelsen Gotland tycker man beslutet om anslutningsstopp är beklagligt, men sätter sitt hopp till det uppdrag som regeringen har gett Energimyndigheten: "Smart och förnybart energisystem på Gotland" och som ska vara klart senast den 30 mars nästa år, 2018.

– Man kommer att undersöka möjligheter i olika sektorer närmare och ta fram en strategi och handlingsplan. Vi hoppas att det på något sätt ska visa vägen framåt, säger Javad Ghanei, klimat- och energihandläggare på länsstyrelsen.

Vad gäller de villaägare och andra som söker statligt stöd för att sätta upp solceller, så tycker Karin Fager, chef för miljö- och vattenenheten på länsstyrelsen, att gotlänningarna inte ska ge upp.

– Med tanke på att det är lång kö för att få stödet, så skulle jag säga att man ska söka i alla fall och hoppas på att det kommer en bra lösning, säger hon.

Forrige artikel Låst när ministrarna skulle enas om klimatlinje Låst när ministrarna skulle enas om klimatlinje Næste artikel Därför publicerar Altinget påståenden om forskarslarv
Intern styrelsekritik mot Skogsstyrelsens ledning

Intern styrelsekritik mot Skogsstyrelsens ledning

NYCKELBIOTOPER. Frågan om Skogsstyrelsen ska fortsätta med registrering av nyckelbiotoper vid avverkning ska avgöras av myndighetens styrelse. Men styrelseledamoten Mikael Karlsson anser att myndighetsledningens agerande riskerar att låsa frågan.