DS: En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde (DS 2017:54)

Utredaren har överlämnat "En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde" till miljö- och energidepartementet.

I promemorian lämnas förslag som anpassar författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde till dataskyddsförordningen.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login