Djurskyddsorganisationer underkänner minkrapport

KORTNYTT. Minkar som föds upp för pälsproduktion har fått det bättre, enligt en rapport från Jordbruksverket. Men djurskyddsorganisationerna anser att myndigheten drar fega slutsatser.

Svenska minkar som hålls för pälsproduktion har generellt fått det bättre, men det behövs mer forskning. Det är Jordbruksverkets slutsatser i en rapport om minkars välfärd som myndigheten har gjort på uppdrag på regeringen.

– Vi har funnit att generellt har minkarna fått det bättre sedan vi beslutade om nya och skärpta djurskyddsregler år 2012. Uppgifter från länsstyrelsens kontrollbesök och även data från minknäringens omsorgsprogram visar på färre brister och en bättre djurmiljö, säger Karin Åhl, utredare och sakkunnig på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Jordbruksverket konstaterar samtidigt att det inte går att utvärdera effekten av de nuvarande reglerna, utan föreslår att det ska göras beteendestudier.

Login