Djurskyddsorganisation ser över köpråd om svenskt kött

GRISKÖTT. En av Sveriges största djurskyddsorganisationer överväger att ändra sina konsumentråd om fläskött. Välj-svenskt-rekommendationen kan strykas. Orsaken är Jordbruksverkets nya regler för grishållning.

Förra veckan beslutade Jordbruksverket om nya regler för grishållning. Reglerna har fått hård kritik och myndigheten har valt att inte lyssna på invändningar från vare sig länsstyrelser, forskare, veterinärer, djurskyddsinspektörer eller djurskyddsorganisationerna. Den allra största invändningen gäller de nya reglerna för när smågrisarna får avvänjas från suggan, dagens strikta gräns på 28 dagar ändras till att kultingarna i vissa fall nu kan få lämna suggan vid 21 dagar.

LÄS OCKSÅ: Vem lyssnar Jordbruksverket på?

Jordbruksverkets nya regler gör att djurskyddsorganisationen, Djurskyddet Sverige, nu överväger att överge sin nuvarande rekommendation om att svenskt fläskkött alltid är att föredra av djurskyddsskäl. Styrelsen ska diskutera frågan vid ett möte nästa vecka, berättar generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Login