Djurens rätt: Stoppa onödigt lidande på slakterierna

DEBATT. Elbadsbedövning är den metod som är sämst för kycklingar och hönor. Politikerna måste verka för ett förbud mot metoden, skriver Camilla Bergvall och Anna Harenius, Djurens rätt.

Camilla Bergvall
Förbundsordförande, Djurens rätt
Anna Harenius
Sakkunnig etolog, Djurens rätt


Industriell djurhållning innebär stora risker för smittspridning, men det ökar också lidandet för djuren. Inte minst på landets slakterier där tiotusentals individer hanteras varje dag. Bristfälliga eller ineffektiva metoder kan mångdubbla det här lidandet, alldeles i onödan. Något som nyligen uppmärksammats i och med att kycklingar farit illa i samband med dåligt fungerande elbadsbedövning på svenska kycklingslakterier.

Det är nu hög tid att våra folkvalda vidtar åtgärder för att förbättra djurvälfärden för kycklingarna.

Skapar extra lidande

Nästan alla kycklingar och hönor slaktas i dag med bedövningsmetoder som kan vara extremt stressframkallande. Detta på grund av att otroligt många djur ska slaktas på väldigt kort tid. En typ av bedövning som bevisat skapar extra lidande är den så kallade elbadsbedövningen. Kycklingarna och hönsen som bedövas på det sättet hängs först upp i sina ben, för att sedan föras vidare med huvudet ner i ett elektrifierat vattenbad.

Det är oerhört stressande för vilket djur som helst att hängas upp och ned, inte minst för de som aldrig blivit hanterade av människor förut. Det är extra problematiskt att hänga upp kycklingar och höns i benen eftersom de ofta redan har ont i sina ben.

Stora djurskyddsproblem

Kycklingar är avlade för snabb tillväxt och hinner 50-dubbla sin storlek på bara fem veckor. Det här skapar stor smärta och ökade risker för hältor och benproblem. Deras framtunga kroppar med oproportionerligt stora bröstmuskler, är inte anpassade för att bäras upp av de förhållandevis små benen.

Hönor som slaktas på slakterier är avlade för hög äggproduktion som är otroligt krävande för deras kroppar. Det gör att de lätt får benskörhet, vilket är ett stort djurskyddsproblem om de får frakturer. Bensköra ben är smärtsamma att bli upphängda i.

Tummar på säkerheten

Fortfarande bedövas hälften av alla Sveriges kycklingar på slakterier med elbad. Det är en bedövningsmetod som länge fått kritik från den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. Det snabba slakttempot ökar riskerna att misslyckas med framför allt elbadsbedövningen.

För att metoden ska fungera krävs det att:

  • Människorna som hanterar fåglarna har tid att hänga upp dem lugnt och försiktigt.
  • Fåglarna inte sprattlar, då de annars riskerar att få en stöt på en annan kroppsdel.
  • Rätt frekvens på elen användas i vattenbadet.

Så är ofta inte fallet. Elbadsbedövning kräver också att fåglarna får halsarna uppskurna snabbt efteråt för att inte vakna till liv om de blev bedövade. Det här är något vi såg allvaret kring när Guldfågeln missade att bedöva och avbloda tio kycklingar i elbadet på sitt slakteri och Atria hade brister kring detta under den här sommaren.

Få andra metoder

Den andra hälften av kycklingarna bedövas på ett stort slakteri i Sverige, genom gasbedövning. Med gasmetoden slipper kycklingarna hängas upp i benen och de hanteras mindre av människor. Men, inte heller detta är optimalt eftersom koldioxidgasen kan framkalla ångestkänslor innan djuren blir medvetslösa. Andra metoder för bedövning är få eftersom de kräver ett långsammare slakttempo.

Garantera korrekt hantering

Sammanfattningsvis är elbadsbedövning den metod som är sämst för kycklingar och hönor, och en metod som borde fasas ut snarast. Men det räcker inte. Slakttempot måste anpassas för att varje kyckling ska garanteras en korrekt bedövning och avlivning.

I dag leder jakten på billigt kött till att tiotusentals individer slaktas, varje dag, på bara ett enda slakteri. Vi behöver därmed minska konsumtionen drastiskt.

Riskerna för lidande måste minskas i livsmedelsindustrin. Inte bara under djurens liv, utan också under deras sista ögonblick i livet. För att göra skillnad som politiker finns det tre råd vi kan ge:

  1. Minska upphandlingen av kycklingkött.
  2. Ställ strikta upphandlingskrav på det som ändå köps in.
  3. Verka för ett förbud mot elbadsbedövning i Sverige och EU.

Forrige artikel Debatt: Statlig inblandning – en förutsättning för ett fossilfritt flyg Debatt: Statlig inblandning – en förutsättning för ett fossilfritt flyg Næste artikel MSC: Världens hav i nödläge – inte läge för käbbel MSC: Världens hav i nödläge – inte läge för käbbel