Djurens rätt: För att vända utvecklingen krävs mer än köttfria måndagar

SLUTREPLIK. En halvering av köttkonsumtionen i samtliga Sveriges kommuner och regioner till år 2030 är ett mycket ambitiöst och realistiskt mål, skriver Camilla Bergvall och Sebastian Wiklund från Djurens rätt.

Camilla Bergvall
Förbundsordförande, Djurens rätt
Sebastian Wiklund
Enhetschef för politiskt arbete och sakfrågor, Djurens rätt


Det är positivt att Jonas Paulsson delar Djurens rätts engagemang för växtbaserad kost och ser behovet av snabb och omfattande förändring.

Djurens rätt har arbetat med politisk förändring och förbättring för djuren sedan år 1882, alltså i nära 140 år. I dag är det många som vill diskutera matens klimatpåverkan, men inte sällan glöms det det djuretiska perspektivet bort som vi ser som en självklar och naturlig del i ett holistiskt hållbarhetsarbete. Den högintensiva djuruppfödningen i köttindustrin i dag är inte på långa vägar etiskt försvarbar.

Industrins grymma värld

Precis som Paulsson lyfter så är behovet av att radikalt öka andelen växtbaserad mat akut. Trots att köttkonsumtionen nu minskar i Sverige så ligger konsumtionen fortfarande på historiskt höga nivåer.

I ett globalt perspektiv spås köttkonsumtionen fortsätta öka ytterligare en tid. Det har vi inte råd med, vare sig ur ett klimatperspektiv eller sett till det omfattande lidande som den storskaliga köttindustrin orsakar djuren. Det gäller både de djur som drabbas direkt av att leva i industrins grymma värld och de djur som drabbas indirekt av avskogning, utsläpp och klimatförändringarna som köttindustrin bidrar till.

Realistiskt och viktigt mål

Under klimatmötet i Köpenhamn i oktober förra året skrev flera huvudstäder under en deklaration, Good food cities, om att maten i den offentligt finansierade verksamheten ska vara klimatsmart senast år 2030.

Politiska ledare från London, Paris och Tokyo var några av dem som valde att skriva under deklarationen som i praktiken bland annat innebär att jobba för en halvering av kött- och mejerikonsumtionen. Även Stockholms stad skrev under deklarationen men har sedan dess uttryckt sig oklart om ifall de verkligen avser jobba mot detta mål som än så länge inte finns med i Stockholms matstrategi.

Detta visar ungefär var politiker står i processen och mot bakgrund av det är en halvering av köttkonsumtion i samtliga Sveriges kommuner och regioner till år 2030 ett mycket ambitiöst men realistiskt och viktigt mål.

Så fort som möjligt

Att halvera köttkonsumtionen i Sveriges samtliga kommuner och regioner är långt ifrån det enda mål som vi på Djurens rätt arbetar med för att omställningen till växtbaserad kost ska gå så fort som möjligt.

Vid sidan av detta mål driver vi bland annat Sveriges största mässa för en växtbaserad kost och livsstil, "Vegovision", vi driver en inspirationssida och ger ut ett magasin, "Välj vego", för att underlätta för fler att gå över till en växtbaserad kost.

Vi gör det enkelt att välja växtbaserat i butikerna med vår märkning "I’m vegan". Nu under januari driver vi dessutom kampanjen "Veganuari", där vi stöttar flera tusen personer som vill testa en månad med växtbaserad kost med tips, recept, inköpslistor och vegonyheter. Detta och mycket mer är vad Djurens rätt jobbar med varje dag.

Kavla upp ärmarna

För att lyckas vända utvecklingen krävs mer än enbart köttfria måndagar, det krävs ihärdigt pragmatiskt arbete för att nå fram och lyckas med den svåra uppgiften att förändra matvanor i grunden och stärka respekten för alla djur som vi delar planeten med.

I slutändan är det hårt arbete och det faktiska resultatet som räknas för hur snabb övergången till växtbaserat kommer att bli. Djurens rätt är och kommer att fortsätta vara drivande för att övergången till vego ska gå så fort som möjligt. Vi hoppas att Paulsson också är beredd att kavla upp ärmarna och jobba konstruktivt för detta.

Forrige artikel Transportföretagen: Sverige behöver en elflygsstrategi Transportföretagen: Sverige behöver en elflygsstrategi Næste artikel Debatt: Otillräckligt att svenska statsråd hyllar ungas engagemang Debatt: Otillräckligt att svenska statsråd hyllar ungas engagemang
Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

INSYN. Miljörättsprofessorn Jonas Ebbesson håller inte med om att Århuskonventionen överimplementeras i EU och dess medlemsländer.
– Vi granskar parternas efterlevnad och rapporterar våra slutsatser och rekommendation till partsmötet, och vi får godkänt av parterna, svarar ordföranden i efterlevnadskommittén.