Diskussioner om koldioxidlagring får fart

KLIMAT. Frågan om geologisk lagring av industrins koldioxidutsläpp är på väg upp på de politiska förhandlingsborden i vår. Miljömålsberedningen har antytt att det lär ingå i klimatåtgärdspaketet som presenteras i juni och Vänsterpartiet ta ska ställning till CCS-tekniken vid sin kongress i maj.

Moderaterna vill att det inrättas ett CCS-kansli. Förslaget fanns med i partiets senaste budgetmotion.

– Vi vill ha en nationell CCS-strategi. Vår tanke är att starta ett litet kansli som påbörjar arbetet, gör en förstudie kring vad en nationell strategi skulle behöva innehålla, säger Johan Hultberg, Moderaternas miljöpolitiska talesperson och ledamot i Miljömålsberedningen, till Altinget.

Att geologisk lagring av industrins koldioxidutsläpp kan bli en viktig väg för att nå klimatmålen är ingen ny uppfattning i svensk politik. Men frågan aktualiserades i samband med att Miljömålsberedningen presenterade sin klimatöverenskommelse förra veckan, då beredningens ordförande Anders Wijkman lyfte CCS-tekniken som viktig reservväg – och fick stöd från klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP).

Login