Klimatkommunerna: "Det lokala klimatarbetet har en enorm kraft"

DEBATT. Kommuner, landsting och regioner kan gå längre i klimatomställningen än de nationella målen, bara de ges förutsättningar. Det skriver Klimatkommunernas styrelse och pekar på områden där regeringen borde göra mer.

Klimatomställningen håller hög takt i landets kommuner och regioner. Den 30-31 mars samlades Sveriges främsta klimatkommuner i Jönköping, en kommun där cyklingen ökat och bilresandet minskat efter att kommunen infört förmånscyklar och elcyklar för kommunens medarbetare. Det kommunala fastighetsbolaget planerar och bygger flera nya stadsdelar vid Södra Munksjön – där bostadshus och andra fastigheter designas med solceller och där antalet ekosystemtjänster ska fördubblas.

Kraftfullt lokalt klimatarbete

Det finns en enorm kraft i det lokala klimatarbetet när kommuner, landsting och regioner ges rätt förutsättningar att driva på utvecklingen. I dialog med regeringen och statliga myndigheter har Klimatkommunerna påtalat vikten av att öka statliga satsningar på effektiv kollektivtrafik i städerna, där behovet av att minska bilresandet är som störst. Vi har också drivit på om att ge kommuner möjlighet att införa miljözoner till lätta fordon och differentiera avgift på parkeringsplatser utifrån fordons miljöegenskaper samt att ett kännbart bonus-malussystem bör införas.

Klimatkommunerna välkomnar regeringens förslag om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. En klimatlag kan vara grunden för de långsiktiga spelregler som vi så länge efterlyst på klimatområdet.

Vi ser också positivt på att flera av de förslag på styrmedel som vi arbetat för under en längre tid, nu är på väg att realiseras. Reduktionsplikt för bränslen och en nationell strategi för ökad användning av solel är ett par av dem.

Behöver göra ännu mer

Men vi tänker inte luta oss tillbaka än. Klimatkommunerna fortsätter att belysa områden där vi måste göra bättre ifrån oss för att nå Sveriges klimatmål, och föreslå vägar dit. När representanter för Klimatkommunernas styrelse häromveckan besökte trafikutskottet, lyfte vi bland annat vikten av att ge långsiktiga förutsättningar för biogas, där kommunerna äger mycket råvara i form av avloppsslam och organiskt avfall, och möjligheter att kunna få stöd för beteendepåverkande insatser som minskar transporternas klimatpåverkan. En annan fråga som diskuterades var att begränsningar som hindrar bilpoolsbilar att få dedikerade p-platser på allmän platsmark behöver tas bort.

Klimatkommunerna visar redan i dag att det är möjligt att gå längre i klimatomställning än de nationella målen, bara vi ges förutsättningar. Vi har vi både kunskapen och viljan. Låt oss gemensamt förverkliga visionerna om ett hållbart samhälle.

Klimatkommunernas styrelse

Karin Thomasson (MP), ordförande, Östersunds kommun
Thomas Olson (L)1:e vice ordförande, Åmåls kommun
Ann-Christin L Frickner (C)2:e vice ordförande, Upplands Väsby kommun
Camilla Lindoff (S), Hässleholms kommun
Lennart Bondeson (KD)Örebro kommun
Carina Svensson (S)Malmö stad
Bo Frank (M)Växjö kommun
Rikard Warlenius (V)Stockholm stad
Maria Gardfjell (MP),  Uppsala kommun
Arne Jonsson (C)Eskilstuna kommun
Anders Lundström (KD)Helsingborg stad
Rejn Karlgren (MP)Sandvikens kommun 

Forrige artikel "Vi avser att bjuda in fler miljöorganisationer" Næste artikel VVS-Fabrikanternas Råd: VVS-Fabrikanternas Råd: "Märkligt att gratulera den som inte renar sitt avlopp"