"Det här vill vi få ut av Almedalsveckan"

ALMEDALEN. Vilket seminarium tycker landshövding Annelie Hulthén är extra viktigt, vad vill SSAB:s hållbarhetsdirektör Christina Båge-Friborg få ut av sitt Gotlandsbesök och vad är det som bekymrar Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger? Läs Altinget Miljö&Energis stora Almedalsenkät.

Johanna Alskog

Anneli Hulthén, landshövding Skåne län

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Framförallt påbyggnad av kunskap genom seminarier, möjlighet att lyssna av debatten i viktiga frågor och få möjlighet att träffa både nya och gamla kollegor
Något speciellt arrangemang som du själv deltar i?

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag kommer att delta i ett vattenseminarium anordnat av Sydvatten och förhoppningsvis också i Länsstyrelsernas gemensamma seminarium.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– De områden som Länsstyrelsen i Skåne valt att prioritera de närmaste åren är vatten, mat och totalförsvar, lite förenklat uttryckt.

I år fokuserar jag på att få ut vårt arbete i Miljömålsberedningen om havsmiljön till så många aktörer som möjligt och få med input till vårt fortsatta arbete.

Emma Nohrén, ordförande, Miljömålsberedningen

Behållningen ligger främst i samtal med gamla bekanta och med nya aktörer på miljöarenan. Almedalsveckan är en globalt unik demokratisk smältdegel.

Mikael Karlsson, docent, KTH

 Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Jag hoppas på goda samtal om hur vi kan nå miljömålen i olika samhällssektorer. Jag deltar i ett antal seminariepaneler om bland annat hållbara städer, vindkraft, skog, sjöfart och skyddade områden. I år är antalet rundabordssamtal större än vanligt för egen del. Sammantaget blir det en koncentrerad vecka med fokus på omvärldsbevakning.

Det bästa Almedalsseminariet är oftast det oväntade, det du inte planerat att gå på utan bara hamnar på och där du lär dig något helt nytt.

Anna Jivén, vd, Vattenkraftens miljöfond

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag väljer att göra reklam för Länsstyrelsens seminarium om Skyddade områden – en faktor för regional utveckling? På onsdag 9.00 i Residensets trädgård. Här kommer det att bli en hel del diskussion om möjligheterna för besöksnäringen kopplat till skyddad natur i form av naturreservat och nationalparker. Aktuellt bland annat mot bakgrund att vi nu drar igång arbetet med att förbereda området kring Bästeträsk som framtida nationalpark.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– När Naturvårdsverket lämnade den Fördjupade utvärderingen av miljömålen till regeringen tidigare i år pekade vi på att vi behöver prioritera klimatet och biologiska mångfalden. Vi har också levererat ett omfattande underlag till regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan och förbereder nu nya utlysningar inom Klimatklivet. Att biologisk mångfald är en avgörande fråga betonades inte minst av FN:s panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster IPBES när de presenterade sin stora rapport  tidigare i år. Jag blir bekymrad när klimatargumentet ibland används för att okritiskt legitimera ett ökat tryck mot biologiska mångfalden. Vi behöver hitta kloka lösningar som leder oss rätt för både klimat och biologisk mångfald.

 Kjell-Arne Ottosson (KD), miljöpolitisk talesperson

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Eftersom det är mitt första besök på Almedalsveckan handlar det först och främst om att se och lära samt knyta nya och viktiga kontakter för mina politiska uppdrag. 

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Svårt att peka ut något speciellt men flera av seminarierna som handlar om skogen och hur vi brukar den ligger mig både som värmlänning och som miljöpolitisk talesperson för KD varmt om hjärtat. 

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Få en miljö- och klimatpolitik som är effektiv och fungerar i verkligheten. Vi måste komma bort från regeringens symbolpolitik där man strösslar pengar runt sig utan att det ger nån miljönytta. Dessutom måste vi få en miljöpolitik som inte straffar ut landsbygden.

 Nina Cromnier, generaldirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Som nytillträdd generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten är Almedalen ett tillfälle för mig att under informella former träffa människor och organisationer som på olika sätt har intresse för och beröring till myndighetens ansvarsområden. Jag hoppas på bra möten helt enkelt.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag vill förstås lyfta fram myndighetens båda seminarier om säkerhetskultur inom kärnkraft; ett om hur svensk nationell identitet påverkar säkerhetskulturen i kärnkraftsbranschen och ett om säkerhetskultur specifikt kopplat till avveckling och nedmontering av reaktorer. Säkerhetskultur som begrepp introducerades av FN:s internationella Atomenergiorgan, IAEA, efter Tjernobylolyckan. I dag är det en självklar aspekt av kärnkraftssäkerheten.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Kompetensförsörjningen nationellt är en fortsatt stor fråga men även uppbyggnaden av totalförsvaret samt arbetet att minska människors exponering för radon och insatser för ett förstärkt förebyggande arbete mot hudcancer.

 Mikael Karlsson, docent, KTH

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Almedalen har för mig varit en mötenas plats i över tjugo års tid och jag räknar med att det blir så även i år. Behållningen ligger främst i samtal med gamla bekanta och med nya aktörer på miljöarenan. Almedalsveckan är en globalt unik demokratisk smältdegel.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag ser mest fram emot ett KTH-arrangemang om vetenskapsförnekelse som jag håller i (tisdagen klockan 14 Gotlands museum). Kunskapsresistens skapar problem på miljöområdet. Forskningsminister Matilda Ernkrans och andra politiker deltar. Det blir ett spännande samtal.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Vår forskning visar att klimatpolitik snarare är skördefördelning än bördefördelning, så synsätt behöver vridas om – det är låga ambitioner som är dyrt, även på kort sikt. Vi ser också tydligt att föregångsländer påverkar i positiv riktning. Sverige kan och bör därför lyfta klimatfanan ännu högre.

 Anna Jivén, vd, Vattenkraftens miljöfond

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Det jag ser fram mest emot i Almedalen är att få vara med och lyfta vattenkraften som en smart förnybar energikälla.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Det bästa Almedalsseminariet är oftast det oväntade, det du inte planerat att gå på utan bara hamnar på och där du lär dig något helt nytt. Jag försöker därför alltid hålla luft i mitt program för att möte det nya.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Vår största utmaning just nu är att lyckas hålla ihop bransch, myndigheter och föreningsliv kring den kompromiss som ligger bakom Energiöverenskommelsen generellt och Nationella planen för vattenkraft specifikt.

Christina Båge-Friborg, hållbarhetsdirektör, SSAB

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Jag hoppas på att få nya kunskaper, idéer och inspiration till vårt eget hållbarhetsarbete samtidigt som jag hoppas kunna föra ut några av de erfarenheter vi har på området.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram
– Hållbarhetsfrågan i det breda perspektivet är det viktigaste vi kan prata om just nu, miljöfrågor inklusive klimatfrågan naturligtvis, men även kampen mot korruption, för mänskliga rättigheter och arbetsmiljöfrågor är väldigt viktiga.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Som ovan, klimatfrågan är väldigt stor, särskilt med tanke på den omställning vi på SSAB gör just nu för att minska vår miljö- och klimatpåverkan (för att nå visionen fossilfritt 2045) men även vårt säkerhetsarbete och antikorruptionsarbetet. Vi lägger också mycket tid på att hjälpa våra kunder att bli mer hållbara genom att konstant utveckla ett hållbart erbjudande.

 Hanna Westerén (S), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Jag hoppas – genom mitt deltagande i så väl paneler som enskilda samtal – bidra till en ökad aktivitet i omställningsarbetet. Sverige är på rätt spår, men vi måste göra mer. Almedalsveckan är en utmärkt möjlighet att knyta kontakter som för oss närmare målen i klimatarbetet. 

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag är bokad på en mängd spännande aktiviteter, men vill nog ändå slå ett extra slag för ett seminarium med Ikea, där vi kommer att diskutera konsumentens möjligheter att minska sitt klimatavtryck, och vikten av att det måste vara lätt att göra rätt – (för att omställningen måste bli en folkrörelse). 

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Det är alltid vanskligt att välja en specifik, men minskade utsläpp får nog ändå sägas vara prio ett. Den går igenom så många politikområden.

 Emma Nohrén, ordförande, Miljömålsberedningen

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Jag hoppas att Almedalen som vanligt bjuder på många möten och nya insikter. I år fokuserar jag på att få ut vårt arbete i Miljömålsberedningen om havsmiljön till så många aktörer som möjligt och få med input till vårt fortsatta arbete. Vårt uppdrag spänner över så många områden så jag tror att Almedalen är en bra plats att synas på och fånga upp aktörer och infallsvinklar att jobba vidare med.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag kommer vara med i många seminarier och paneler som sätter havsfrågorna i fokus, allt från eldrift av färjor och hur havet påverkas av klimatförändringarna till samtal av mer filosofisk karaktär om universitetens roll i klimatomställningen och hur politiken kan fånga upp det. Men jag kommer också debutera som moderator i Almedalssammanhang. Det är ett seminarium om den hotade östersjötorsken och jag hoppas att vi alla ska vara lite klokare och veta vad som behöver göras efter det.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Att få action och se helheten. Havsfrågorna påverkas av så mycket, jordbruket, skogsbruket, shipping, fiske, klimatkrisen, föroreningar med mera och vi måste se helheten. Alla beslut och åtgärder måste hänga ihop så att inte en åtgärd gör att vi biter oss i svansen någon annanstans. Vi har inte tid att göra fel.

Hewan Temesghen, generalsekreterare Fairtrade Sverige

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Jag hoppas att få delta i mängder av samtal som handlar om hållbar utveckling och Agenda 2030, och att landets beslutsfattare tankar goda förslag och idéer till hösten. Politiken, näringslivet och civilsamhället måste alla lägga fokus på hållbarhet i alla dess dimensioner om vi ska lyckas med de globala målen. Vi har bara drygt ett decennium på oss.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Ett av de seminarier Fairtrade ordnar är Levnadslön. En förutsättning för Agenda 2030 som handlar om att odlare och anställda i produktionsländer alltför sällan lyckas tjäna en så kallad levnadsinkomst som täcker människans basbehov. Vi kommer att diskutera vad olika aktörer i världshandeln gör eller bör göra för att skapa en världshandel med respekt för mänskliga rättigheter. I panelen sitter bland annat civilminister Ardalan Shekarabi (S), näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered (M) och FN-toppen Ulrika Modéer.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Sverige importerar en mängd varor från länder med utbredd fattigdom där odlare och anställda i första ledet av handelskedjan är de som får betala priset. Att odlare och anställda inom jordbruket inte kan leva på sitt arbete hindrar på många sätt en hållbar utveckling. Världshandeln kan spela en ännu större roll för att utrota fattigdom och hunger men det kräver regelverk och incitament som gör att alla i handelskedjan får en inkomst som det går att försörja sig på.

Nämnda personer

Anneli Hulthén

Landshövding i Skåne

Björn Risinger

Generaldirektör Naturvårdsverket
Biologi och geovetenskap (Lunds uni., 1984)

Hanna Westerén

Riksdagsledamot (S), ledamot i partistyrelsen
fil.mag i europeisk historia (Högskolan på Gotland 2007)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget