"Det finns en omognad i branschen"

FORSKNING. Regeringen vill att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra Energimyndighetens fördelning av forskningsmedel. Energimyndighetens forskningschef Rémy Kolessar håller med.

Regeringen vill successivt öka anslaget till energiforskning- och innovation under de kommande fyra åren. Från dagens 1,3 miljarder till cirka 1,6 miljarder år 2020, om regeringen får som den vill.

Det ökade anslaget ska ge möjlighet till satsningar på ett antal prioriterade områden, bland annat tvärvetenskaplig forskning, mer internationellt samarbete och – "jämställdhet inom det framtida energisystemet". Det skriver regeringen i den energiforskningsproposition som drar upp riktlinjerna för de kommande fyra åren som nyligen lämnades över till riksdagen.

Regeringen vill att Energimyndigheten i framtiden låter ett jämställdhetsperspektiv genomsyra både vad gäller vem som får forskningspengar och vilka forskningsområden som prioriteras. Det här är riktlinjer som välkomnas av Rémy Kolessar, avdelningschef forskning och innovation på Energimyndigheten.

Login