Det fick partierna inte med i klimatplanen

BLANDADE BUD. Mer bonus malus-skruvningar, mer it-satsningar och minskade fossila subventioner. Det står kvar på önskelistan när samarbetspartierna får peka ut det som de saknar i klimatpolitiska handlingsplanen.

Rickard Nordin hade önskat mer fokus på digitala lösningar för att minska transportbehoven.<br>
Rickard Nordin hade önskat mer fokus på digitala lösningar för att minska transportbehoven.
Foto: Pixabay
Jacob Hederos

Efter flera förseningar är den nu klar – Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan som kommit till som en följd av 2018 års klimatlag. Från de inledande kommentarerna tas den väl emot bland flera branschaktörer.

Elva miljöorganisationer välkomnar tillsammans planen, men saknar både en beskrivning av den planerade tidsplanen för genomförandet av åtgärderna, samt en beskrivning av den beräknade klimatnyttan av förslagen.