Det fick partierna inte med i klimatplanen

BLANDADE BUD. Mer bonus malus-skruvningar, mer it-satsningar och minskade fossila subventioner. Det står kvar på önskelistan när samarbetspartierna får peka ut det som de saknar i klimatpolitiska handlingsplanen.

Efter flera förseningar är den nu klar – Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan som kommit till som en följd av 2018 års klimatlag. Från de inledande kommentarerna tas den väl emot bland flera branschaktörer.

Elva miljöorganisationer välkomnar tillsammans planen, men saknar både en beskrivning av den planerade tidsplanen för genomförandet av åtgärderna, samt en beskrivning av den beräknade klimatnyttan av förslagen.

Klimatpolitiska rådet, som har till uppgift att granska regeringens politik på området, pekar också i en inledande kommentar  på att de saknar en analys över den samlade effekten av förslagen. Regeringen egen bedömning kommer också att ligga till grund för Klimatpolitiska rådets granskning av handlingsplanen, som planeras att presenteras den 12 mars nästa år.

Login