Debatt: "Regeringens flygskatt lyfter inte"

KLIMAT. Regeringen väljer att gå trotsa riksdagens vilja och införa en – i princip verkningslös – flygskatt i höstens budget. Det finns betydligt bättre sätt att få ett klimatsmart flyg, vilket branschen både har mål för och jobbar med, skriver Centerns Rickard Nordin och Anders Åkesson.

Rickard Nordin (C), klimatpolitisk talesperson
Anders Åkesson (C), trafikpolitisk talesperson

Regeringen har nu meddelat att de trotsar en majoritet i trafikutskottet och kommer införa en flygskatt i höstens budget. Det är inte bara fel för att de går emot riksdagens vilja i frågan utan framför allt för att flygskatten som föreslås är i princip verkningslös. Det finns betydligt bättre sätt att få ett klimatsmart flyg, vilket branschen både har mål för och jobbar med.

Ger inte lägre utsläpp

För det första innebär en nationell flygskatt inte lägre CO2-utsläpp. "Det får inga konsekvenser för utsläppen på resor inom EU. Det leder bara till en omfördelning av utsläppen inom EU:s handelssystem", har Konjunkturinstitutets forskningschef inom miljöekonomi slagit fast i Dagens Industri. Åtta av tio remissinstanser var negativa till förslaget om flygskatt, inte minst av den här anledningen.

Jobb på landsbygden försvinner

Vad en nationell flygskatt däremot leder till är stora skador på jobben och ekonomin. Flygbranschen räknar med cirka 10 000 färre jobb och 5,4 miljarder kronor i lägre tillväxt. Många av jobben som försvinner finns långt ifrån storstäderna, på de regionala flygplatser som redan kämpar för sin överlevnad. Flera av dem riskerar att behöva stänga. Andra jobb som kan förloras finns i besöksnäringen, som tappar kunder när det blir dyrare att flyga inom Sverige. Det är företag och kunder som i dag inte har något reellt alternativ till flyget. Utredaren själv säger att de som behöver resa antagligen kommer ta bilen istället. Det ger ingen klimatvinst.

Långflygningar flyttar till Köpenhamn

Regeringens förslag om en nationell flygskatt har fått massiv kritik av en lång rad remissinstanser. Bland annat har SAS varnat för att långflygningar riskerar flyttas till Köpenhamn om skatten införs. SAS pekar också på att flera linjer bli olönsamma och får lägga ned, framför allt de som går mellan mindre städer.

Centerpartiet ser hellre att man fokuserar på en internationell flygskatt, så att reglerna blir likadana för alla länder. Då får skatten effekt på riktigt och blir inte bara en bricka i ett spel, där mindre flygutsläpp i Sverige äts upp av ökade utsläpp från tyska kolkraftverk. 

Då slipper Sverige förlora konkurrenskraft för att man valt att gå fram på egen hand med en nationell flygskatt. Den som tvekar på att så blir fallet kan ringa Danmark eller Irland. I bägge länderna infördes en nationell flygskatt – men skatten drogs snart tillbaka eftersom ekonomin tog för mycket skada. 

Skatten hindrar klimatåtgärder

Men det viktigaste handlar inte om skatter. Självklart måste flyget ta ansvar för sin klimatpåverkan. Det är kanske det allra viktigaste och det som är mest oroväckande med flygskatten. Den riskerar att stå i vägen för de åtgärder som verkligen kan göra skillnad. För att flyget ska bli miljövänligt behövs stora satsningar på förnybart flygbränsle. Det är redan verklighet. Nyligen startade världens första kommersiella flyglinje som går på förnybara bränslen från skogsrester.

Biodrivmedel måste öka

Som ett av EU:s skogrikaste länder borde det vara en självklarhet för Sverige att gå före i den utvecklingen. Då måste produktionen av biodrivmedel öka. Där borde regeringen lägga sitt fokus. Det ger fler svenska gröna jobb och kan hjälpa världen att ställa om. Med ökade skatter har flygbranschen dock varnat för att biodrivmedlen, som är dyrare att köpa in, får stå tillbaka. Branschen har dessutom själva satt upp mål om att halvera utsläppen från inrikesflyget till 2030 genom satsningar på effektiva flygplan och biodrivmedel. För det krävs investeringar, inte ökade skatter.

Att regeringen väljer att lägga fram den starkt kritiserade nationella flygskatten är helt fel väg att gå – både för jobben och klimatet.

Forrige artikel Debatt: Debatt: "Renodla viltförvaltningsdelegationerna" Næste artikel Debatt: Debatt: "Gruva kan hota världsarvet"