Debatt: "Gruva kan hota världsarvet"

DEBATT. Det är hög tid att ställa frågan om en gruvetablering i Kallak riskerar Laponias status som världsarv. Det skriver Svenska Unescorådets ordförande Inger Davidson och generalsekreterare Mats Djurberg.

Inger Davidson, ordförande Svenska Unescorådet
Mats Djurberg, generalsekreterare Svenska Unescorådet

1996 blev Laponia ett världsarv, och när Sverige nominerade Laponia och accepterade Unescos världsarvskommittés positiva beslut om att utse Världsarvet tog vi på oss ett långtgående ansvar: Det är inte Unesco som har lovat att skydda Laponia, det är Sverige.

Bergstaten har begärt ett nytt yttrande från Länsstyrelsen i Norrbotten angående bearbetningskoncessionen för Kallak K nr 1, och länsstyrelsen har återsänt ärendet eftersom frågan om hur Laponias status som världsarv påverkas inte är tillräckligt utredd.

Sveriges seriositet kan ifrågasättas

Det är alltså hög tid att ställa frågan om gruvetableringen riskerar världsarvsstatusen för Laponia. Skulle påverkan bedömas vara så stor att statusen hotas så kan detta göra att vi måste ifrågasätta Sveriges seriositet i arbetet med att bevara sina världsarv. Därför är det av yttersta vikt att Laponias unika status som världsarv tas med i det pågående planeringsarbetet.

Av de 1051 världsarven är den absoluta majoriteten byggnader och naturområden; Laponia är ett av endast 35 världsarv som är bevarade för naturvärden och för hur mänsklig verksamhet är en integrerad del av landskapet.

Det land som nominerar ett möjligt världsarv ger ett löfte till världen: arvet ska bevaras och detta ska finansieras av landet självt. Världsarv kan förändras men det som definierar ”värdet” hos världsarvet ska bevaras.

Ett världsarv är inte bara unikt utan är också ett exempel och berättar om ett viktigt skede i mänsklighetens historia. Det är därför världsarv är så centrala, om de försvinner innebär det en global förlust för alla. Som det formuleras i Unescokonventionen: världsarven ska ha särskilt stort universellt värde (eng: outstanding universal value).

Vad Sverige lovat att bevara

I Världsarvskommitténs motivering varför Laponia bör bli ett världsarv står det:

”Lapplands världsarv i norra Sverige, som alltsedan förhistorisk tid varit befolkat av samerna är ett av de bäst bevarade exemplen på ett nomadområde i norra Skandinavien. Det innehåller bosättningar och betesmarker för stora renhjordar, en sed som en gång i tiden var mycket vanlig och går tillbaka till ett tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala utveckling.”

Det är det värdet som Sverige lovade bevara 1996.

Världsarvsarbetet har utvecklats sedan Unescokonventionen antogs år 1972. Numera talas det oftare om ”omgivning” snarare än om enstaka hus, nya kategorier av byggnader har tillkommit etcetera. Det har blivit tydligare att det inte enbart är byggnader eller naturområden som ska bevaras – det är sammanhanget som gör dem unika, som är ”värdet”.

Ökat välstånd ett hot

När arbetet med att förhandla fram Unescos Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv (Världsarvskonventionen) slutfördes år 1972 stod det klart att inte enbart naturkatastrofer och krig hotade kultur- och naturarv utan också fred och ökat välstånd. I dag är det tydligt att ökat välstånd, resande, infrastrukturutbyggnad, modernisering och urbanisering – vilka i sig är positiva förändringar – utgör hot mot bevarande.

En grundförutsättning för att Sverige ska leva upp till kraven i världsarvskonventionen är kunskap. Samhället är i ständig och snabb förvandling och det är viktigt att alla myndigheter, kommunala förvaltningar med flera. verkligen vet vilka åtaganden Världsarvskonventionen innebär. Frågan har redan varit aktuell. När det gällde vägbyggen i närheten av världsarven Hällristningarna i Tanum och Drottningholms slott minskades påverkan av planerade infrastrukturutbyggnader genom dialog.

Risk för stor svensk prestigeförlust

När Dresden fick sin status som världsarv indragen år 2009 innebar det en stor prestigeförlust för Tyskland. Det är viktigt att Sverige inte hamnar i en liknande situation, men detta kan bli resultatet om inte tillräcklig hänsyn tas till Laponia som Världsarv.

Forrige artikel Debatt: Debatt: "Regeringens flygskatt lyfter inte" Næste artikel "Fördjupa dialogen i viltförvaltningsdelegationerna"
 • Rapportera

  Staam

  Laponia

  Först och främst så har man från bolaget gjort en gedigen utredning och man har lagt fram väl beprövade åtgärder för att minimera påverkan på rennäringen. 9st samebyar använder laponia som betesområde, endast en mindre sameby blir direkt påverkad av gruvan. Gruvområdet ligger på en halvö och är numera ett kalhygge. Förlust av betesområde löses genom stödutfodring. Här går även en flyttleder men andra alternativ finns och omdragning kan ske. Påverkan handlar mycket om merjobb. Andra samebyar blir indirekt påverkade av transporter till och från gruva på BEFINTLIGA vägar. Åtgärder på känsliga område byggs ekodukter/faunapassager som vissat sig fungera bra på andra platser med liknande problem. Vi har absolut en påverkan på rennäringen men med förslagna skyddsåtgärder minimeras denna. Att laponia som världsarv ska upphöra är befängt! Men visst ska vi vara noggranna men nu handlar det bara om gruvmotstånd, inget sunt förnuft! En gruva hade tillfört kommun, lokalbefolkning, lokala entreprenörer, staten och även samerna själva en god chans att vända. Kommunens negativa trend!

 • Rapportera

  Staam

  Laponia

  Att tillägga är att tänkt gruva ligger 33km fågelvägen som närmst till laponia.

 • Rapportera

  Erik Backe · Egen företagare

  Sverige trovärdigt? Riskerar justitiemord.

  Om prospekterinen som Beowulf genomfört för Kallak, 33 km från Lapponia, är tveksam för beslut om koncession. Då bör väl Bolidens undersökningsområde Fällåsen, som till stor del är beläget inom Lapponia, bli en ickefråga?
  Detta börjar lukta justitiemord och ge fyr till debatten om Sverige som avvecklingsland.

 • Rapportera

  Staam

  Fortsatt gruvindustri hotad

  Precis. Gruvindustrin med dess export har länge varit del av Sveriges ryggrad. Övergång till ett miljövänligt samhälle kräver även en ökad mängd mineraler. Återvinning är en del i detta men med tanke på tillväxt och modernisering i världen räcker detta inte på långa vägar! Större delen av Sveriges mineraliseringar ligger i norra Sverige. Ett stopp för kallak sätter stopp för all gruvetablering i Norrland. Boliden och LKAB kommer inte få möjlighet att hitta nya områden. Samexistens och anpassning är lösningen. Det ena utesluter inte det andra.