Deadline för beslut om flygets klimatåtgärd

ICAO. I slutet av juni kan det internationella flygets tänkta klimatstyrmedel vara på plats. Men EU får kritik för sin roll i förhandlingarna.

Under de kommande tre veckorna blir det intensiva förhandlingar i Montreal, Kanada. FN-organet ICAO:s 36 rådsmedlemmar samlas nämligen under måndagen för att enligt dagordningen avsluta nära 17 års arbete med att ta fram ett klimatstyrmedel.

Men trots att ett förslag ligger på bordet, så är det dock fortsatt oklart hur slutprodukten kommer att se ut, om det ens går att enas före den 29:e juni när rådsmötet avslutas.
– Det är helt klart så att olika länder har olika ambitionsnivåer för styrmedlet, säger Therése Sjöberg på Transportstyrelsen till Altinget.

Enligt planen ska verktyget Corsia innebära att utsläppsnivåerna från den internationella flygsektorn "stannar" vid 2020-års nivå, genom att flygbolagen kompenserar för ökade utsläpp med utsläppskrediter som ska bidra till utsläppsminskningar i andra sektorer. Därigenom är det tänkt att det internationella flyget ska växa ”koldioxidneutralt”.

EU vill inte förändra utkast

Även om regelverket är preliminärt överenskommet sedan i vintras, så har det under våren varit möjligt för de 193 medlemsländerna att kommentera utkastet som nu ska slutförhandlas. För EU:s del så har ambitionen varit tydlig, ytterligare förändringar i regelverket är inte önskvärt. Men utifrån de positioner som kommit in från andra länder så finns det flera detaljer som kan rivas upp under mötet.

– För EU:s del är ambitionen först och främst att hålla emot att öppna regelverket för ytterligare ändringar, i andra hand att hitta kompromisser som alla kan leva med, säger Therése Sjöberg och fortsätter:
– Det kommer att vara mycket "hot" från många läger. Alla vill ju få igenom just sina speciella önskemål. Då är det ju väldigt lätt att säga att ”vi kommer att lämna systemet om vi inte får som vi vill”. Men det behöver ju inte betyda att det blir så när man hittat en kompromisslösning den sista dagen.

Anses sakna tillräckliga hållbarhetskriterier

Inför mötet har miljöorganisationen Transport & Environment släppt dokument som anses visa att flera EU-länder hotar med att dra sig ur samarbetet om det sker ytterligare urvattning av regelverket.

Corsia har nämligen kritiserats för att vara bristfälligt på flera fronter, bland annat utifrån vilka projekt som ska kunna räknas in för att få generera utsläppskrediter och vilka hållbarhetskriterier som ska gälla för biobränslena som är tänkta att fylla flygen framöver.
– Det står tydligt att de kommer att se över sitt deltagande om reglerna försvagas ytterligare, och det är exakt så som det ska vara, säger Andrew Murphy vid T&E till Altinget.

Men detta avfärdar Therése Sjöberg.
– Det finns inget nytt beslut som skulle öppna för detta. EU måste i så fall gemensamt ta ställning för en ny hållning, och det har vi inte gjort.

Sverige är just nu ett av åtta europeiska medlemsländer i ICAO-rådet, och har därför en tung position i slutsamtalen. De europeiska länderna har också samordnat sina positioner och förhandlar som ett block.

– Det innebär dock att vi tillsammans tyvärr inte är en blockerande minoritet om det skulle bli så att ett förslag läggs fram som vi inte kan acceptera, säger Therése Sjöberg.

Ska starta inledningsvis 2019

Det finns inte mycket utrymme till fortsatta diskussioner. Det regelverk som ska börja gälla för hur flygsektorn ska rapportera sina utsläpp är nämligen planerat att starta den 1 januari år 2019 och då behövs det tid för de berörda parterna att implementera systemet. Rådets ordförande har hotat med att förlänga mötet tills en överenskommelse nåtts.

Andrew Murphy menar att EU behöver sätta gränser för vad de kan acceptera.
– EU kan bara bli behandlade seriöst om de är beredda att lämna en dålig överenskommelse. Går de med på att ytterligare försvaga detta så accepterar de en åtgärd som är så totalt urvattnad att den till och med kan bidra till ökade utsläpp.

Bättre än inget alls?

Frågan är dock om det inte är bättre att ha en åtgärd på plats, framför att inte ha någon alls. EU sätter exempelvis sitt hopp till att ambitionen kan höjas i samband med att Corsia-regelverket ses över vart tredje år efter 2022. Andrew Murphy betvivlar detta.

– Hur kan vi ha tilltro till en översyn när så få av de involverade aktörerna är beredda på att erkänna att åtgärden har så många fundamentala brister? Om ICAO och industrin seriöst ville få systemet att fungera, så borde de redan idag ha accepterat några grundläggande miljögarantier. Men de har ju vägrat det.

Såsom många andra internationella avtal så saknas det piska för att se till att medlemmarna följer besluten. I sjöfartsförhandlingarna så blev det exempelvis tydligt, när Saudiarabien och USA deklarerade att de inte ställer upp på att arbeta mot sektorns antagna mål om att minst halvera utsläppen till år 2050.

Läs mer: Historiskt avtal sätter sjöfarten på kurs mot Paris

Inom flyget har ICAO inte något mandat att vidta åtgärder, så medlemsländerna får själva sedan besluta om att sätta upp sanktioner mot eventuella friåkare.

– EU har exempelvis möjlighet att lägga på straffavgifter eller liknande ågärder mot ett land som egentligen ska vara med i Corsia, men som inte följer systemet, säger Therése Sjöberg.

Tunga spelar behöver komma ombord

Corsia är tänkt att rulla igång under två testperioder mellan år 2021 och år 2027. Därefter ska det bli obligatoriskt för alla medlemmar. De viktigaste länderna att få med på tåget är USA och Kina.

– Rent krasst är dessa två de enskilt största utsläpparna när det gäller internationellt flyg. Så skulle exempelvis Kina dra sig ur, så skulle USA troligtvis också göra detsamma och då har vi inget system i praktiken, säger Therése Sjöberg. 

Forrige artikel Kommunerna får hjälp att översätta Parisavtalet Kommunerna får hjälp att översätta Parisavtalet Næste artikel Plan för förnybar energi klar Plan för förnybar energi klar
Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

INSYN. Miljörättsprofessorn Jonas Ebbesson håller inte med om att Århuskonventionen överimplementeras i EU och dess medlemsländer.
– Vi granskar parternas efterlevnad och rapporterar våra slutsatser och rekommendation till partsmötet, och vi får godkänt av parterna, svarar ordföranden i efterlevnadskommittén.