De fem stora frågorna efter EU-toppmötet

ÅTERHÄMTNING. Dammet har lagt sig efter statschefernas stora budgetmangling. Men nya strider väntar när det ska klargöras hur väl långtidsbudgeten och återhämtningsfonden går i linje med miljö- och klimatmålen.

Som väntat fick förväntningarna på skarpa skrivningar kring de miljö- och klimatvillkor som medlemsländerna ska ställa upp på för att ta del av återhämtningspaket stå tillbaka. Flera pågående strider om ”konditionalitet” får därmed skjutas framåt.

Men medlemsländernas planer för att kunna få ta del av återhämtningsfonden ska lämnas in redan i oktober och granskas av EU-kommissionen med möjlighet för ett veto från rådet. Därmed kommer det att prövas vad ”i linje med Parisavtalet” innebär i praktiken, samt hur ”gör-ingen-skada”-principen i relation till den gröna given ska tolkas.

Efter många om och men höjdes den övergripande budgetmålsättningen så att 30 procent av hela budgetpaketet ska gå till klimatåtgärder, från den tidigare nivån på ”minst 25 procent”. Men nu väntar en annan stor fråga – att fastställa reglerna för övervakningen av ländernas efterlevnad av målsättningen.

Login