Dags att regeringen enas om skogsinventering

KOMMENTAR. Det senaste halvåret har varit tufft för Skogsstyrelsen. Regeringens oförmåga att enas om detaljerna kring den landsomfattande skogsinventeringen gör det knappast enklare.

"Jag tror inte vi kan säga så mycket mer om det innan vi har sett uppdraget." Det var en återkommande formulering vid Skogsstyrelsens heldagsseminarium om nyckelbiotopsinventering i Stockholm i torsdags.

"Uppdraget" – det är alltså uppdraget från regeringen att starta upp en nationell nyckelbiotopsinventering av landets skogar år 2018. Inventeringen var en av de stora miljönyheterna i budgeten i höstas, i budgetpropositionen finns även några meningar kring syftet och villkoren. Men djävulen håller som bekant till i detaljerna, och det är just dessa detaljer som Skogsstyrelsen, skogsnäringen och delvis även miljörörelsen otåligt går och väntar på.

Regeringen har återkommande utlovat att uppdraget ska komma inom kort, i Skogsstyrelsens underlag framgår det att myndigheten hade hoppats att uppdraget skulle ha beslutats vid regeringssammanträdet redan förra torsdagen. På måndagen sade miljöminister Karolina Skog (MP) till Altinget att uppdraget kommer "snart", det visade sig dock inte vara så snart som denna torsdag.

Login