Dåliga rutiner vid etablering av vindkraft

VINDKRAFT. Bara fyra av tio kommuner har bra rutiner kring besluten om vindkraftsetableringar, enligt länsstyrelserna. Energimyndigheten gör nu ett försök att guida kommunerna rätt.

Mellan 60 och 70 procent av kommunerna behöver förbättra sina rutiner kring besluten om vindkraftsetableringar. Det framkommer av en enkät som Energimyndigheten har gjort med vindkraftsföretagen samt länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer.

Kommunerna utgör en viktig pusselbit i tillståndsprocessen för vindkraftverk. Tidigare prövades vindkraftverk båda mot plan- och bygglagen och miljöbalken. När denna dubbelprövning avskaffades infördes ett kommunalt veto, det vill säga att det krävs ett klartecken från kommunen för att få bygga ett vindkraftverk, med vissa undantag.

Därför hoppas nu Energimyndigheten att publikationen Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk ska förbättra kommunernas rutiner och öka kunskaperna om vad besluten gäller.

Login