Cykelforskningen ska kartläggas

CYKLING. Statens väg- och transportforskningsinstitut ska analysera om och hur cykelforskningen bör stärkas.

VTI får nio månader på sig att se över vilka behov det finns att stärka cykelforskningen, har regeringen beslutat.

Uppdraget är en del i regeringens satsning på cykelfrämjande åtgärder.

Login