Debatt

Cuf: Därför bör Centerpartiet rösta ja till 100 procent fossilfri elproduktion 

Centerpartiet behöver lämna sina gamla ideologiska skygglappar och verka för en elproduktion som är teknikneutral. Det menar Caroline von Seth, förbundsordförande CUF, och Linus Karlén, miljö-, klimat-och landsbygdspolitisk talesperson Cuf.

Långa och komplicerade tillståndsprocesser för byggnation av vindkraft och skatten på solel försvårar omställningen till fossilfri elproduktion, menar debattörerna.
Långa och komplicerade tillståndsprocesser för byggnation av vindkraft och skatten på solel försvårar omställningen till fossilfri elproduktion, menar debattörerna.Foto: Helena Landstedt/Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 1 juni i samband med att riksdagen fattar beslut om vårändringsbudget röstar även riksdagen om regeringens förslag att ändra målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 till ett mål om 100 procent fossilfri elproduktion. En kanske till ytan liten ändring, men en för klimatomställningen totalt avgörande.

Från förnybart till fossilfritt

Under Alliansregeringens år vid regeringsmakten slöt regeringen en överenskommelse som skulle leda till att utbyggnad av nya kärnkraftsreaktorer skulle vara möjligt, samtidigt som subventioner skulle ges till vind-och solkraft. Detta följdes av energiöverenskommelsen 2016 som slöts av S, MP, C, M och KD. Detta innebar att målet om nettonollutsläpp senast år 2045 antogs samtidigt som målet för elproduktionen blev att 100 procent av Sveriges el senast år 2040 ska produceras från förnybara källor. Sedan dess har mycket skett. M och KD har dragit sig ur överenskommelsen och insikten om att en kraftig utbyggnad av grön elproduktion behövs om vi ska klara klimatomställningen har nått samtliga partier, även om lösningen på detta varierat stort dem emellan.

Alla riksdagens partier, även Centerpartiet, måste inse att klimatkrisen är här och nu.

Målsättningen, kombinerat med en allt annat en teknikneutral energipolitik från de flesta av riksdagens partier, har inneburit många praktiska problem för omställningen. Regleringar såsom att kärnkraft enbart får byggas på vissa utpekade platser, att det finns ett maxtak på att enbart tio reaktorer får vara i drift i Sverige samtidigt samtidigt, långa och komplicerade tillståndsprocesser för byggnation av vindkraft och skatten på solel är alla problematiska då de både skapar en skev marknad samtidigt som det hindrar byggnationen av grön och billig el till industrier och hushåll.

Att riva dessa hinder och etablera en i praktiken teknikneutral energipolitik, kombinerat med att ändra Sveriges mål för elproduktionen till 100 procent fossilfritt, kan på riktigt se till att accelerera takten i den gröna omställningen.

Glöm de ideologiska skygglapparna

Centerpartiet har länge haft linjen att all elproduktion i Sverige ska vara förnybar, mycket som följd av den skeptiska inställningen man haft till kärnkraft de senaste decennierna. Centerpartiets historiska argumentation för sin hållning och alla de som arbetat hårt för sin övertygelse är något som vi i CUF har stor respekt för, men när samhället utvecklas och förändras behöver också politiken göra det. Då kan man inte låta gamla ideologiska skygglappar och alltmer irrelevant argumentation stå i vägen för den gröna omställningen som sker och vars takt behöver öka.

Alla riksdagens partier, även Centerpartiet, måste inse att klimatkrisen är här och nu. Inte imorgon, inte om 30 år, nu. Från politikens sida behövs krafttag för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en snabb, effektiv och förankrad omställningsprocess. För att detta ska vara möjligt behöver politiken, i så lång utsträckning det går, riva hindren för utbyggnaden av grön energi, både vad gäller skatter, förbud, tillståndsprocesser och målsättningar.

All grön energi behövs och det är nu. Centerpartiet bör därför rösta ja till att ändra målet för elproduktionen till 100 procent fossilfritt när frågan i juni kommer upp för beslut i riksdagen.

Nämnda personer

Caroline von Seth

Förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund (Cuf), ledamot i kommunfullmäktige Lidingö stad (C)
Ämneslärarstudent i svenska och historia (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00