Corona pressar ner elförbrukningen

ENERGIANVÄNDNING. Elproduktionen under mars månad var stabil jämfört med året innan, men förbrukningen sjönk med fem procent. Minskningen har förmodligen med coronapandemin att göra, enligt Energimyndigheten.

Hotell, restauranger och flygplatser har dragit ner på sin verksamhet i kölvattnet av coronapandemin. Det är sannolikt en av orsakerna bakom att elanvändningen i Sverige sjönk med fem procent under mars månad, jämfört med samma månad år 2019.

Däremot syns ingen större förändring i kategorin för industrin, med tillverkningsindustri och mineralutvinning, enligt den preliminära statistiken från SCB. Enligt Energimyndighetens pressmeddelande beror detta på att vissa industrier visserligen har minskat sin elanvändning, men att andra samtidigt har ökat.

Den totala elanvändningen under mars månad var 12,5 terawattimmar.

Login