Corazza Bildt: Stoppa flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg

DEBATT. Miljarder spenderas och koldioxidutsläppen är enorma när alla Europaparlamentariker fyra dagar i månaden ska förflytta sig från Bryssel till Strasbourg. Anna Maria Corazza Bildt skriver att detta måste få ett slut och pekar på att hon också har stöd från tre fjärdelar av Europaparlamentarikerna. 

Av: Anna Maria Corazza Bildt (M)
Europaparlamentariker, ordförande för Single Seat, parlamentsgruppen för att Europaparlamentet ska ha ett säte

När jag som Europaparlamentariker träffar väljare i Sverige får jag ofta samma fråga: Varför accepteras Europaparlamentets flyttcirkus mellan Bryssel och Strasbourg trots att det är ett uppenbart slöseri?

Jag förstår deras missnöje. 

Jag engagerar mig varje dag för att stoppa flyttkarusellen mellan Bryssel och Strasbourg. Jag vill bekämpa den uppgivna ”inget-kan-göras-mentaliteten”. Vägen framåt för oss ledamöter är inte att fortsätta klaga och vara missnöjda. Nu är det dags att agera.

Flyttcirkusen är dyr och dålig för miljön 

Tusentals personer måste varje månad resa och spendera tre nätter i Strasbourg. Byggnaderna måste värmas upp och underhållas året runt trots att de bara används 48 dagar per år. Officiella uppskattningar pekar på att kostnaden ligger på nästan 1,2 miljarder kronor och koldioxidutsläppen på 19 000 ton årligen. Koldioxidavtrycket är lika mycket som 4 900 flyg tur och retur mellan Berlin och New York.

Jag är stolt att vara ordförande i styrelsen för parlamentsgruppen och kampanjen Ett säte, Single Seat, Tillsammans har vi byggt upp ett brett stöd över nationalitets- och partigränser. Vi vill ha ett Europaparlament som är effektivare, mindre kostsamt och mer klimatsmart. Målet är att Europaparlamentet, som alla andra parlament i världen, ska kunna bestämma när, var och hur det sammanträder.

En majoritet är emot flyttcirkusen 

Vi har lyckats se till att parlamentet år efter år med stor och ökande majoritet röstar för att stoppa flyttcirkusen. Men det är Ministerrådet som enhälligt måste ta beslutet att förändra EU-fördraget, då det i detta står att parlamentet varje år ska hålla 12 plenarsessioner i Strasbourg. Det betyder att det inte blir någon förändring om ett enda land är emot. När parlamentet förra månaden röstade om Unionens budget för 2019 uppmuntrade vi återigen Rådet att öppna en debatt om sätet och att påbörja en arbetsplan för den nödvändiga fördragsändringen.  

Låt inte Strasbourg bli en symbol för slöseri 

Tillsammans med Single Seatgruppen har vi också en engagerad dialog med medlemsländerna och jag arbetar särskilt för att ha en konstruktiv dialog med Frankrike. Jag tog upp frågan med President Macron när han gästade Europaparlamentet i april. Strasbourg som ligger på gränsen mellan Tyskland och Frankrike är och kommer alltid att vara en viktig symbol för fred och försoning i Europa. Men verkligheten ser idag annorlunda ut då fred och frihet ständigt förvaltas genom EU-samarbetet. Vi får inte låta Strasbourg, denna mäktiga symbol för fred, bli en symbol för slöseri.

Och vi får inte heller tillåta att populister använder slöseriet som ett argument mot EU-samarbetet.

Verklighetsförankrat beslut från EU-domstolen

I oktober nådde vi framsteg när EU-domstolen beslutade att Europaparlamentet kan utöva en del av sina budgetbefogenheter i Bryssel, istället för endast i Strasbourg, ”om detta krävs för att budgetförfarandet ska fungera väl”. Jag välkomnar detta beslut eftersom det är verklighetsförankrat. Det visar tydligt att Europaparlamentets lagstiftande makt inte kan reduceras till en omröstning i Strasbourg. Som medlagstiftande måste vi arbeta med de andra EU-institutionerna, i allt från parlamentsutskott till förhandlingar  med rådet och kommissionen innan vi når omröstning i plenum i Strasbourg. Jag hävdar att EU-domstolens avgörande går längre än EU-fördragen i det här fallet.

Arbetet blir svårare 

Att flytta fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg gör också vårt arbete svårare och är framförallt ohållbart för miljön. Det handlar om effektivitet och demokrati.

Nu när vi arbetar på EU:s nya långtidsbudget och blickar mot Europaparlamentsvalet 2019 måste EU-ländernas regeringar ta sitt ansvar. EU:s medborgare förväntar sig att vi levererar. Både Angela Merkels och Österrike statsminister Sebastian Kurtz uttalade sig offentligt för ett säte i somras. Det är en viktig öppning som skulle uppmuntra medlemsländerna att hitta en lösning. Det är dags att Sveriges regering engagerar sig och tar upp frågan om EU-parlamentets säte i Ministerrådet.

Det finns inget omöjligt uppdrag om medborgarna kräver det. Jag fortsätter att gå från ord till handling.

Forrige artikel "Jämställd energisektor – bra gjort är bättre än bra sagt" Næste artikel WWF: Utrotningen av vilda djur sker i det tysta WWF: Utrotningen av vilda djur sker i det tysta
  • Rapportera

    Anthony Barrett

    Sæt emnet på stemmesedlen 26.maj 2019

    EU-parlamentet kan anmode om at få spørgsmålet sat på stemmesedlen 26.maj. Frankrig vil själklart protestere, men det må Macron leve med.

Intern styrelsekritik mot Skogsstyrelsens ledning

Intern styrelsekritik mot Skogsstyrelsens ledning

NYCKELBIOTOPER. Frågan om Skogsstyrelsen ska fortsätta med registrering av nyckelbiotoper vid avverkning ska avgöras av myndighetens styrelse. Men styrelseledamoten Mikael Karlsson anser att myndighetsledningens agerande riskerar att låsa frågan.