C begär svar om Riksintresseutredningens framtid

UTREDNING. Det är snart ett halvår sedan Riksintresseutredningen lämnade sitt slutbetänkande till regeringen. På fredag hoppas Centern få svar på hur regeringen har tänkt att gå vidare.

Ska Riksintresseutredningen gå ut på remiss, undrar riksdagsledamot Ola Johansson (C) i en interpellation som klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) ska besvara på fredag.

Ola Johansson lyfter fram kritiken mot det nuvarande systemet för riksintressen och hur det skapar osäkerhet i planeringsprocessen för bostadsbyggande. Han vill också ha svar på om regeringen har för avsikt att gå vidare och ge ytterligare uppdrag till Boverket eller andra myndigheter, med anledning av utredningens förslag.

Enligt Ola Johansson är det "oroväckande signaler till bostadssektorn" när regeringen bjuder in till samtal om bostadsbyggandet, men samtidigt inte verkar vilja gå vidare med Riksintresseutredningens förslag som skulle kunna underlätta just planeringsarbetet.

Login