Bristande kunskap om invasiva arters påverkan

KORTNYTT. Nya regler om invasiva främmande arter tar vid. Men sex av tio vet inte om att arterna kan ha en negativ miljöpåverkan, visar en ny undersökning. 

Från och med den 1 augusti i år gäller nya regler om invasiva främmande arter i Sverige. Reglerna ska bland annat göra det möjligt för ansvariga myndigheter att få tillgång till privat mark för att utföra bekämpningsåtgärder. 

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har i och med de nya reglerna genomfört en undersökning i hela landet. Undersökningen visar att många saknar medvetenhet om vilka miljöproblem arterna kan skapa.

En majoritet av de 1 000 personer som tillfrågades i undersökningen är positiva till de nya reglerna. De allra flesta, 93 procent, anser att det är viktigt med regler för att minska och motverka spridningen av invasiva främmande arter. 

Läs också: Ministrar klagar på nya miljöregler i jordbruket

Utöver en bristande kunskap om miljöproblemen som invasiva främmande arter kan bidra till visar undersökningen att många saknar kunskap om hur man själv kan bidra för att stoppa spridningen av arterna.  

– Allmänhetens stöd och medverkan är jätteviktig för att lyckas begränsa spridningen av invasiva främmande arter. Därför är det positivt att de som förstår problemet stödjer skärpt lagstiftning. Samtidigt behövs informationsåtgärder för att fler ska bli medvetna om problemet och veta vad de kan göra, säger Inkeri Ahonen, projektledare för invasiva främmande arter på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. 

Forrige artikel Fossilfritt Sverige får två år till Næste artikel Bidraget för fossilfriare båtliv på plats
Fores: Så kan Löfven få fart på de negativa utsläppen

Fores: Så kan Löfven få fart på de negativa utsläppen

DEBATT. FN har tagit ett viktigt beslut som tillåter exportering av koldioxid för lagring under havsbotten. Statsminister Stefan Löfven (S) bör genast sluta ett avtal med Norge för att realisera negativa utsläpp och lagring, skriver Mette Kahlin McVeigh från tankesmedjan Fores.