"Brist på vindkraftstekniker bromsar energiomställningen"

DEBATT. Vindkraft för sextio miljarder kronor ska etableras de närmaste tolv åren, men bristen på tekniker är så akut att utbyggnadstakten hotas. Både gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht måste agera, skriver Svensk vindenergis vd Charlotte Unger Larson.

Av: Charlotte Unger Larson
vd, Svensk vindenergi

Den blocköverskridande energiöverenskommelsen slår fast att Sveriges elproduktion ska vara fossilfri år 2040. Det är ett stort politiskt steg i rätt riktning, som ger marknaden den långsiktighet som behövs i en kapitalintensiv bransch. Ett delmål är att 18 terawattimmar ny förnybar elproduktion ska etableras till år 2030, vilket för vindkraftens del bedöms innebära ett investeringsbehov på omkring 60 miljarder kronor.

Investeringsbesluten är till stor del redan tagna. Utbyggnadstakten för vindkraft har varit hög och tillgången på teknisk personal för drift och underhåll behöver hålla jämna steg med utbyggnaden. På kort sikt behövs minst 150 nya vindkraftstekniker, bara för att serva de omkring 750 vindkraftverk som byggs i skrivande stund. Därefter kommer åtminstone 125 nya tekniker behöva utbildas årligen, inom överskådlig framtid.

Utbildningarna har blivit färre

Men trots att behovet är skriande redan i dag, har antalet utbildningsplatser för vindkraftstekniker minskat – från 200 år 2011, till endast 20 förra året. Under samma period har antalet utbildningsanordnare minskat från ett tiotal till en enda. Trenden måste brytas. I januari kom det glädjande beskedet från Myndigheten för Yrkeshögskolan att Strömsunds kommun får nystarta en utbildning med 35 platser, men det behövs fler utbildningsplatser av olika slag och fler sökande.

Vi har som branschorganisation medlemmar som är kommunala energibolag, projektörer, investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftsbranschen. Gemensamt säkerställer våra medlemmar att Sverige levererar förnybar energi till konkurrensmässiga priser. Men en grundläggande förutsättning för att hela leverantörskedjan ska fungera är att det finns utbildad personal.

Ingen omställning utan arbetskraft

Vindkraftstekniker är ett spännande yrke som, med rätt insatser, har potential att locka mängder av teknikintresserade människor med varierande bakgrund. Vad som krävs är politisk handlingskraft och en förståelse för att det handlar om nya gröna jobb som behövs för att energiomställningen ska bli verklighet.

Det är på landsbygden vindkraftsutbyggnaden sker, med många tusen hållbara arbetstillfällen som direkt och indirekt följd. Organisationen Hela Sverige ska leva konstaterar att landsbygden är helt inställd på att fortsätta bidra till energiomställningen. Detta i en debattartikel där de
argumenterar för att vindkraftens fastighetsskatt ska gå till kommunerna (SvD Näringsliv den 5 februari 2018).

Frukter regeringen måste plocka

Vi uppmanar regeringen och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström att uppdra åt Myndigheten för Yrkeshögskolan att skyndsamt vidta åtgärder som ökar antalet utbildningsplatser för vindkraftstekniker. Även landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har alla skäl att stötta sin kollega i det arbetet. Det är lågt hängande frukter som bör plockas omgående.

Forrige artikel "Regeringens skogspolitik har slagit in på fel väg" Næste artikel "Hade vi lika gärna kunnat glömma bort älgen?"