Bolunds start: Skogsförslag på remiss och skogsutspel från MP

SKOGSPOLITIK. Samma dag som Per Bolund (MP) tillträdde som miljö- och klimatminister gick Skogsutredningen ut på remiss. Dagen efter gjorde Bolund och nya språkröret Märta Stenevi klart att Miljöpartiet tänker ta strid i skogsfrågorna.

Mängden skyddad skog måste dubbleras och antalet nationalparker ska öka från 30 till 40. Det är två viktiga delar i det utspel som Miljöpartiets nya språkrörsduo – Märta Stenevi och Per Bolund – gjorde i Dagens nyheter i helgen. Ett utspel med udden riktad kanske främst mot Centerpartiet, ett parti som också prioriterar skogsfrågorna högt, men vars uppfattning ofta går isär med Miljöpartiet.

– Det är dags att ta striden, säger Märta Stenevi till Dagens nyheter.

Enligt språkrören ska partiet prioritera att kraftigt öka skyddet av skog inom såväl budgetförhandlingarna och januarisamarbetet som i valrörelsen.

Login