Bolund tror på ökat stöd för MP

KANDIDATUR. Det ökade engagemanget i samhället kring miljöfrågor kommer att gynna MP väljarmässigt. Det tror språkrörskandidaten Per Bolund. 

Per Bolund har en av de svårare ministerposterna i regeringen. Som bostads- och finansmarknadsminister ligger det på hans bord att driva igenom flera delar av Januariavtalet (JA) som är särskilt känsliga för MP-väljare, bland annat fri hyressättning i nyproduktion. Men när en utredning om det kommer är ännu inte känt. Den första punkten i JA som ska betas av är i stället punkt 46 om att införa en bygglovsbefrielse för altaner. Regeringen lämnar en lagrådsremiss i dag. 

Läs också: Bolund (MP) ska driva på för marknadshyror

Parallellt med ministerarbetet kandiderar Per Bolund också till att bli nytt manligt språkrör i Miljöpartiet efter Gustav Fridolin. Om han vinner den kampen, vilket mycket tyder på i dagsläget, så får han uppgiften att tillsammans med Isabella Lövin försöka vända opinionsvinden. Och han är optimistisk att MP kommer att göra det till riksdagsvalet 2022. 

Login