Betänkande: Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Näringsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgifts­område 19 Regional tillväxt, som uppgår till närmare 3,7 miljarder kronor. Utskottet tillstyrker även regeringens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budget­förslag som förts fram i motioner. Utskottet förordar även att riksdagen god­känner regeringens förslag om mål för den regionala tillväxtpolitiken.

I betänkandet finns fyra särskilda yttranden (M, SD, V, KD). Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemo­kra­ter­na avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redovisar i stället sina överväganden i särskilda yttranden.

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login