Beslut om misstänkt bidödare skjuts framåt

INSEKTSMEDEL. Kommissionens förslag om att begränsa användningen av en misstänkt bidödare till endast växthus är kvar på förhandlingsbordet. Medlemsländerna lyckades inte samla sig till omröstning.

Under tisdagen och onsdagen samlades nationella experter i den kommittté som prövar kommissionens förslag till nya åtgärder på bland annat livsmedelssäkerhetsområdet. På bordet fanns bland annat ett förslag om att ytterligare begränsa användningen av tre så kallade neonikotinoider, som utgör en stor del av marknaden för insektsmedel. 

Läs mer: Misstänkt bidödare kan få utvidgat EU-förbud 

Ämnena, som pekats ut som att ha kraftigt negativa effekter på vissa pollinerare, har redan sedan tidigare begränsats till att inte få användas på grödor som lockar till sig bland annat bin. Men förslaget att de skulle ytterligare begränsas till att bara få användas i växthus lämnade aldrig förhandlingsbordet under mötet i dag, utan stannade vid att medlemsländerna diskuterade frågan. Det rapporterar bland andra Farming UK

Motståndarna till ett förbud pekar på att det inte är tillräckligt klarlagt om ämnena har de omfattande skadliga effekter på pollinerade insekter som misstänkts. De argumenterar även för att det nuvarande förbudet har stora negativa konsekvenser på odlingarna av bland annat raps. 

Förespråkarna till det utvidgade förbudet förlitar sig dock på Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSAs bedömning som ligger till grund för kommissionens förslag. Men under veckan har de ytterligare mobilserat för ett generellt förbud. Bland annat genom att hänvisa till en rapport från Greenpeace som gått igenom tillgängliga studier.  Där pekar de på att de aktuella ämnena också läcker ut från växthusodlingar. 

Då beslutet nu skjutits framåt, blir det mer troligt att omröstningen inte sker förrens efter att EFSA har lagt fram en ny bedömning av effekterna vid användning i vissa andra odlingsmetoder. Första möjliga omröstningstillfälle efter detta tillfälle är i mars. 

Artikeln har uppdaterats efter publicering med ett nytt stycke om vad som sker framöver. 

Forrige artikel EU ser ut att få större makt över bilmarknaden EU ser ut att få större makt över bilmarknaden Næste artikel Känsligt när EU ska bygga gemensam elmarknad Känsligt när EU ska bygga gemensam elmarknad