Bågjakt vid vägskäl på Naturvårdsverket

DJURSKYDD. Naturvårdsverket överväger att utreda frågan om bågjakt en gång till. Det vore onödigt, enligt Svenska jägareförbundets Daniel Ligné som anser att det är hög tid att tillåta jakt med pil och båge.

I nästa vecka ska Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger göra ett vägval vad gäller det kontroversiella förslaget att tillåta jakt med pil och båge i svensk skog och mark. Ska förslaget skickas vidare i framåt i myndighetens beslutskedja, ska det skrotas eller ska det utredas ytterligare? En stor andel av remissinstanserna ansåg att beslutsunderlaget var undermåligt, då det inte tog hänsyn till djurskyddsaspekterna av bågjakt.

Exempelvis ville Jordbruksverket inte ens ta ställning för eller emot bågjakt, eftersom den remiss Naturvårdsverket skickat ut helt saknade ett vetenskapligt underlag kring frågan lidandet för djur som dödas vid jakt med pilbåge samt hur risken för skadeskjutningar skiljer sig från annan jakt. 

Daniel Ligné är riksjaktvårdskonsulent på Svenska jägareförbundet. Han har viss förståelse för att Jordbruksverket ifrågasätter underlaget, men håller samtidigt inte med om att svaret nödvändigtvis är ytterligare utredning.

Login