AP-fonderna koordinerar utsläppsredovisning

KLIMAT. De sex allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna, har beslutat att samordna sin redovisning av investeringsportföljernas koldioxidavtryck.

Första, Andra, Tredje, Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonden har beslutat att i framtiden redovisa sina koldioxidavtryck enligt samma modell. Syftet med samordningen är att öka insynen och möjligheten att bedöma fondernas klimatarbete.

Koldioxidavtrycket för en investeringsportfölj innebär en redovisning av hur stora utsläpp de bolag som fonderna investerar i släpper ut, i förhållande till fondernas ägarandel

De tre indikatorer som AP-fonderna tillsammans har beslutat att använda är:

Login