Älvräddarna: "Tips till Östersunds politiska styre"

DEBATT. Jämtkrafts strid för att återexploatera Långforsen har handlat om att skydda den småskaliga vattenkraftens rykte. När bolaget nu tvingas sälja, hämnas man genom att sätta ett orimligt högt pris, skriver Älvräddarnas Christer Borg.

Av: Christer Borg
generalsekreterare, Älvräddarnas samorganisation

Jämtkraft AB har gått ut med sin egen värdering av skrotet vid Långforsen. Det ser ut som ett skämt, men värderingen av det före detta kraftverket är inte ett dugg rolig. Möjligen skrämmande, om man trodde att kommunen ägs av Jämtkraft och inte tvärtom.

Efter decennier av långdragen kamp i det av riksdagen mot vattenkraft skyddade Långan och Långforsen lyckades Jämtkraft bland annat med uppenbara lögner i domstolen om exploateringens ekonomiska värde vinna den juridiska kampen om Långforsens återexploatering. Men ägarkommunerna insåg till slut några väsentliga saker.

Uppdrag skydda småskalig vattenkraft

Långforsen handlar bara om prestige. Det är ingen hemlighet inom miljörörelsen att ordern från energiföretagens lobbyorganisation, där Jämtkrafts vd Anders Ericsson satt som ordförande i många år, var att försvara Långforsens kraftverk till varje pris – det handlade inte längre om pengar, klimat eller energi; det handlade om den småskaliga vattenkraftens rykte som energikälla.

Och därför skulle Långforsen återuppbyggas, oavsett att återexploateringen inte går att räkna hem ekonomiskt på ens 80 år om man hade använt korrekta siffror.

Företag med friluftsliv i orörd natur som levebröd och med en omsättning flera gånger större än Jämtkraft eller Östersunds kommun har bett om sans och förnuft i en över ett år lång kampanj, men icke. Miljöorganisationer som tillsammans har ett antal medlemmar bra mycket fler än hela Östersunds, Åres och Krokoms befolkning har bönat Jämtkraft om eftertanke, men förgäves.

Ägarna, det vill säga kommunerna Åre, Krokom och Östersund, insåg till slut det orimliga i idén att återexploatera Långforsen och de gav Jämtkraft order att avyttra skrotet på ett snabbt och rimligt vis till dem som bor i närheten.

Fantasisiffror från Jämtkraft

Nu har Jämtkraft i strid med andemeningen i direktivet värderat de sorgliga resterna av kraftverket till fantasisiffror: 15-25 miljoner kronor. Varför är enkelt att räkna ut – de vill hämnas sin förlorade prestige och då är inte ens obstruktion mot ägarnas vilja ett hinder. Jämtkrafts bedömning av vad deras före detta kraftverk vid Långforsen är värt monetärt är alltså inte baserat på förnuft utan ska ses som en pueril känsloyttring och inget annat, eftersom alla i branschen känner till följande:

I Sverige har den småskaliga vattenkraften spelat ut sin roll ur energisynpunkt men framförallt ekonomiskt. I ett till Jämtland angränsande län finns ett par småskaliga kraftverk med en större elproduktion till salu för en summa mindre än hälften av vad Jämtkraft kommit fram till gäller för Långforsen. Detta kraftbolag ägs av det allmänna. I samma län vill ett delvis kommunalägt
kraftverksbolag snabbt bli av med två småkraftverk till vrakpris eftersom enda möjligheten att driva dem med någon form av ekonomisk heder och moderna miljövillkor är om det sker med ideella krafter; om inte är det en minusaffär som ingen företagsmänniska med normal begåvning kan försvara.

I en annan kommun i Sverige har kommunledningen över blockgränserna insett vilken belastning småskalig vattenkraft är för kommunens utveckling och har i linje med det bestämt sig för att köpa fyra kraftverk av Långforsens storlek – för att riva ut dem.

Även Klippans kommun i Skåne vill köpa loss tre småskaliga kraftverk i samma storlek som Långforsen för att riva ut dem och skapa möjligheter för naturturism i restaurerade vatten.

Älvräddarnas råd till ägarna

Jämtkraft skämmer ut ägarna och gör kommunerna och landsändan, som till stor del lever av turism, till åtlöje. Mitt uppriktiga råd till det politiska styret i ägarkommunerna:

Om ni fortsatt låter er styras av bolaget och inte tvärtom kommer det innebära obotliga skador på turismen och de företag som lever på turism i Jämtland men framförallt i Östersund under oöverskådlig tid. Svik inte ert löfte genom att låta Jämtkraft bestämma dagordningen för de politiska besluten.

Se till att återställa miljön

Gör er av med Långforsen snabbast och för mottagarna billigast möjligt. Lyckas ni inte med intentionerna att avyttra Långforsen för att återställa miljön på platsen på ett hederligt sätt kommer detta drabba Jämtland och Östersund med långvariga ekonomiska skador som följd.

Noteras skall att Åre kommun föreslog att direktivet till Jämtkraft skulle utformas på sådant sätt att om de inte kom fram till en vettig lösning på problemet, skulle Jämtkraft själva åläggas att på egen bekostnad riva ut och återställa Långforsen, en tvångshantering som nu snabbt bör diskuteras av ägarna för att rädda situationen.

Sist. Den som är ägd ska inte låtas uttala sig om sitt eget värde – det riskerar att som i detta fall bli nationellt pinsamt för ägarna.

Forrige artikel "Norden bör leda vägen mot regionalt energisamarbete" Næste artikel "För att bekämpa klimatförändringarna måste vi ta skogen till hjälp"