Alliansen får laddstolpar

ENERGI. Mindre till statligt solcellsstöd, men i stället en satsning på laddstolpar. Riksdagen röstade igenom Alliansens energibudget.

­– Skillnaden på våra budgetar är 26 miljoner. Att dra de stora växlarna som Lise Nordin och övriga gör här i debatten är inte riktigt hederligt, sade Rickard Nordin (C) när energibudgeten debatterades i riksdagens kammare.

Det är alltså inte i utgiftsramarna för energibudgeten år 2015 som de riktigt stora skillnaderna finns mellan regeringens och Alliansens politik. Regeringens anslagsram var 2,5 miljarder kronor och Alliansens 26 miljoner kronor mindre. Alliansen får igenom en satsning på laddstolpar (75 miljoner kronor) och Lise Nordin (MP) beklagade å regeringens vägnar det minskade stödet till solceller, som blev en följd när regeringens statsbudget röstades ner och Alliansens budgetmotioner trädde in i stället.

Däremot ägnades en stor del av debatten åt framtidens energipolitik och regeringens aviserade blocköverskridande energikommission.

­– Vi välkomnar en energikommission. Men jag lägger också till att vi är lite skeptiska med tanke på att de tidigare utsträckta händerna inte har resulterat i någonting, sade Cecilia Tenfjord Toftby (M) som undrade när regeringen har tänkt att bjuda in övriga partier i arbetet.

– Vore det inte bra om även Alliansens företrädare var med i de här inledande samtalen med olika aktörer. Det här handlar ju om att vi ska ha ett bra utgångsläge för bra politiska samtal, fortsatte hon.

Login