Åtta ministrar ska få särskilt klimatansvar

KLIMATPOLITIK. Regeringen ska inrätta ett klimatkollegium – med totalt åtta ministrar – som ska säkerställa att klimatet ingår i alla politiska beslut, skriver Dagens Nyheter.

I sin senaste rapport föreslog Klimatpolitiska rådet att en grupp utvalda ministrar ska få ansvar för att det klimatpolitiska ramverket genomförs. Nu berättar statsminister Stefan Löfven och miljö- och klimatminister Isabella Lövin i en intervju i Dagens Nyheter att ett klimatkollegium ska inrättas inom regeringen bestående av totalt sju ministrar samt statsministern:

Huvuduppgiften för ministergruppen blir att se till att regeringens klimatpolitiska handlingsplan genomförs. 

– Vi ska genomföra allt som står i handlingsplanen och det är väldigt brett. All politik är klimatpolitik och det måste genomsyra regeringens arbete. Vi får en annan kraft och effektivitet i klimatarbetet med klimatkollegiet det är inte bara klimatministern som ska ansvara för nå klimatlagens mål det är en uppgift för hela regeringen. Det här är då en väldigt tydlig uppgradering av klimatarbetet, att vi kan jobba på det här koordinerade sättet så att vi får en gemensam bild och en annan kraft i arbetet, säger Isabella Lövin till Dagens Nyheter.

Login