Moderaterna vill värna småskalig vattenkraft

VATTENKRAFT. Vilka konkreta åtgärder är miljöministern beredd att ta för att värna den småskalig vattenkraften? Det undrar riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) i en skriftlig fråga till Åsa Romson (MP).

Cecilia Widegren är mycket kritisk till Länsstyrelsen i Västra Götaland fortsätter att förelägga om nya tillstånd för småskalig vattenkraft enligt miljöbalken, till skillnad från andra länsstyrelser ”som valt att agera på ett sätt som inte riskerar att slå ut de befintliga småskaliga vattenkraftverken.”

Widegren anser att Länsstyrelsen i Västra Götaland agerar på ett sätt som inte står i proportion till konsekvenserna för enskilda människor och befintliga anläggningar.

Widegren påpekar att flera av de små vattenkraftverken har varit i drift under flera hundra år, samt att den stora påverkan på miljön sker när ett vattenkraftverk byggs, vilket är ytterligare en anledning för att värna om de småskaliga anläggningarna som redan är i drift, enligt Cecilia Widegren.

I sitt svar skriver Åsa Romson att det är en länsstyrelses skyldighet att utöva tillsyn enligt miljöbalkens bestämmelser samt att Mark- och miljööverdomstolen år 2012 slog fast att gamla privilegiebrev inte kan jämställas med ett tillstånd enligt miljöbalken.

Romson skriver också att Vattenverksamhetsutredningen (SOU 2014:35), vars uppdrag var att ta fram förslag på hur all vattenkraft ska komma att omfattas av kraven i miljöbalken, bereds i regeringskansliet.

 

Forrige artikel Granskning av skogsbrand avlövas Næste artikel Ny miljöpolitik för FI
 • Rapportera

  vattenkraften.se

  Det går inte att missa mycket mer än så i såpass lite text.

  ”Widegren är kritisk till att miljöminister Romson sagt att småskalig vattenkraft som bedrivits sedan urminnes hävd inte har tillstånd för verksamheten.”

  FEL!
  Vi som vet vad det handlar om säger med stöd av urminnes hävd.

  ”Enligt Widegren har flera länsstyrelser erkänt urminnes hävd som giltligt.”

  FEL!
  Länsstyrelser fattar inte sådana beslut det gör domstolen och Svea Hovrätt har i vart fall i TRE vägledande domar kommit fram till att Urminnes hävd INTE är giltigt.

  ”Hon är dock mycket kritisk till Länsstyrelsen i Västra Götaland som har valt att ge nya tillstånd för småskalig vattenkraft enligt miljöbalken, till skillnad från andra länsstyrelser ”som valt att agera på ett sätt som inte riskerar att slå ut de befintliga småskaliga vattenkraftverken.””

  FEL!
  Länsstyrelser delar inte ut några tillstånd, det gör domstol.

  ”Widegren påpekar att flera av de små vattenkraftverken har varit i drift under flera hundra år…”

  FEL!
  Läs på om elektricitet och när vi började bruka den! http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektricitet_i_Sverige

  ”…samt att den stora påverkan på miljön sker när ett vattenkraftverk byggs.”

  FEL!
  Berätta det för fisken som åker in igenom en turbin eller försöker nå lekplatser på andra sidan dammbyggnaden.

  ”vilket är ytterligare en anledning för att värna om de småskaliga anläggningarna som redan är i drift, enligt Cecilia Widegren.”

  Och DÄR… tappade hon mig helt, vilken av dessa helt felaktiga slutledningar var det som var bra för att värna miljövidrig verksamhet?
  Man säger att det är bättre att tiga och verka ointelligent än att tala och undanröja alla tvivel. Här har vi i sanning ännu ett tydligt exempel på att detta även gäller skriven text. I sanning en äkta stolpe och ut!